Aardgasvrij wonen

Westfriesland is op weg om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland onderzoeken met welke wijken een start kan worden gemaakt om aardgasvrij te worden en welke alternatieven er zijn om duurzaam te wonen en koken.

De dorpen van Stede Broec vragen een andere aanpak dan de dorpskernen in Drechterland of de binnenstad van Enkhuizen. En ook de alternatieven zullen verschillend zijn. De raden van de 3 SED gemeenten hebben in september 2021 de gezamenlijk opgestelde Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin is de wijze hoe de overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (woonhuizen, kantoorgebouwen, sporthallen e.d.) gemaakt wordt opgenomen.

Aardgasvrije pioniers

De eerste pioniers wonen al aardgasvrij. Eén van hen is Wil Buis samen met zijn vrouw Christine. Hun monumentale woning is inmiddels al meerdere jaren geheel aardgasvrij. Bekijk in dit filmpje het verhaal hoe hun woning energieneutraal is geworden.

In de Transitievisie Warmte staat hoe we stap voor stap naar een aardgasvrije SED gemeenten willen. Per gebied is samen met inwoners en betrokken organisaties onderzocht welke aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor het verwarmen van deze woningen en gebouwen. De aardgasvrije alternatieven zijn beschreven en in kaartjes verwerkt in de Transitie Visie Warmte. Daarmee staat het nog niet vast voor welke alternatieven er gekozen wordt per gebied, het is een denkrichting. De Transitievisie Warmte is dus een eerste verkennende stap op weg naar uw aardgasvrije woning.

U kunt natuurlijk ook zelf al aan de slag. Er zijn verschillende maatregelen die u nu al in of aan uw woning kunt treffen. Maatregelen die uw energierekening verlagen, uw wooncomfort verhogen en die uw huis in stapjes voorbereiden op een aardgasvrije toekomst.

Overstappen van koken op gas naar koken via inductie is eigenlijk altijd een goede keuze. Net zoals het isoleren van uw woning of gebouw en het besparen van energie. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of verbouwen. Laat u daarbij door deskundigen van het Duurzaam Bouwloket (gratis) informeren en adviseren over passende oplossingen en speciale acties. Meer informatie is te vinden op de website van het: Duurzaam Bouwloket Stede Broec

Duurzaam Bouwloket heeft ook een woningplanner waaruit een advies volgt om helemaal van het aardgas af te gaan. Bekijk deze op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Op www.wijdoenwat.nl vindt u tips wat u nu al kunt doen als het gaat om het besparen van energie en het gebruik van duurzame energie.

Op de website Samen en duurzaam staat allerlei informatie over duurzaamheid samenkomt. Informatie voor inwoners en ondernemers uit Stede BroecEnkhuizen en Drechterland, duurzame voorbeelden en initiatieven, nieuwtjes en weetjes.