Energiesubsidie voor bestaande woningen

Het bedrag dat gereserveerd was voor de energiesubsidie is opgebruikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. 

Energiesubsidie voor ‘energiemaatregelen’ aan bestaande woningen

Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam en comfortabel huis op. De gemeente Stede Broec had dit jaar subsidie beschikbaar gesteld voor duurzamere woningen van haar inwoners. Het is nog niet bekend of de subsidie in 2022 weer beschikbaar komt.

  • als uw subsidie aanvraag is goedgekeurd, laat u de werkzaamheden uitvoeren
  • daarna vult u het vaststellingsformulier in
  • stuur kopie van de facturen en betaalbewijzen mee

Vaststellingsformulier met DigiD

LET OP: De subsidie wordt alleen uitgekeerd als u binnen 8 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd  én binnen 16 weken na de datum waarop uw aanvraag werd goedgekeurd de vaststelling aanvraagt.

Er bestaat een landelijke lening, de Energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de www.energiebespaarlening.nl

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.

Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl