Energiesubsidie voor bestaande woningen

Energiebesparende maatregelen aan uw bestaande woning kunnen de energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing én een duurzaam en comfortabel huis op. De gemeente Stede Broec heeft ook dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld voor duurzamere woningen van haar inwoners.

Totaal beschikbaar bedrag is toegekend!

Op dit moment is het totale bedrag toegekend en gereserveerd. U kunt nog wel een aanvraag indienen, maar wordt op een wachtlijst geplaatst. Zodra er budget beschikbaar is, wordt u hierover (op deze website) geïnformeerd.

Spelregels

  • de subsidie kan aangevraagd worden voor maatregelen als doe-het-zelf-isolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en HR++ -glas, maar niet voor zonnepanelen
  • de subsidie bestaat uit 15% van de kosten van materiaal, installatie en BTW en bedraagt maximaal € 1.000,- per adres
  • de subsidie moet aangevraagd worden vóórdat de werkzaamheden worden uitgevoerd
  • deze subsidie kan niet worden gecombineerd met de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  • deze regeling stopt op het moment dat het totale bedrag dat de gemeente hiervoor uitgetrokken heeft (€ 25.000,-) op is
  • informatie over de voorwaarden van deze subsidiemogelijkheid vindt u in de Subsidieregeling duurzame energie Stede Broec

In de bijlage van de subsidieregeling vindt u een lijst met maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. De energiesubsidie wordt NIET verstrekt voor zonnepanelen.

Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen. Voordat u begint met de werkzaamheden vraagt u de subsidie aan. Als deze is goedgekeurd laat u de werkzaamheden uitvoeren. Tenslotte laat u het precieze subsidiebedrag vaststellen, waarna dit wordt uitgekeerd. 

Stap 1: het aanvraagformulier

De eerste stap is het invullen van het invullen van het onderstaande online aanvraagformulier. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Aanvraagformulier energiesubsidie

Geen DigiD? Bel ons voor een papieren aanvraagformulier.

Als de subsidie is goedgekeurd laat u de werkzaamheden uitvoeren. Daarna komt de laatste stap.

Stap 2: vaststelling van het bedrag

  • u vult het vaststellingsformulier in via onderstaande link. Hiervoor heeft u opnieuw uw DigiD nodig
  • u stuurt kopieën van de facturen en betaalbewijzen mee

Vaststellingsformulier energiesubsidie

LET OP: De subsidie wordt alleen uitgekeerd als u binnen 8 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd én binnen 16 weken na de datum waarop uw aanvraag werd goedgekeurd de vaststelling aanvraagt.

Er bestaat een landelijke lening, de Energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de www.energiebespaarlening.nl

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Meer informatie vindt u op:

www.duurzaambouwloket.nl