Hout stoken

Open haarden, houtkachels en buitenvuren kunnen gezondheidsklachten en klachten over geur veroorzaken, zeker in dichtbebouwde gebieden. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma), ouderen en kinderen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Zit u ’s zomers in de rook van de vuurkorf van de buren, of slaat ’s winters de rook van een open haard even verderop bij u naar binnen? Probeer er altijd eerst samen uit te komen en de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verbranding vereist veel zuurstof: zorg daarom voor een goede ventilatie tijdens het stoken. De gassen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces bevatten fijn stof en verslechteren de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis. Wanneer op onverantwoorde wijze wordt gestookt, neemt het gehalte koolmonoxide, dioxine, metaalverbindingen, zoutzuur en formaldehyde in de rook toe. Hierdoor lopen mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Platform Houtrook en Gezondheid

Het Platform Houtrook en Gezondheid geeft oplossingen om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout te voorkomen of te verminderen. Het platform bestaat uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid.

 • gebruik voor een doelmatige verbranding de volledige capaciteit van de kachel: zuinig stoken veroorzaakt roetaanslag in het schoorsteenkanaal, wat tot zware luchtverontreiniging en zelfs brand kan leiden
 • zorg dat de capaciteit van uw kachel is afgestemd op de grootte van de ruimte die verwarmt wordt: gebruik liever een kleine kachel die voluit brandt dan een grote kachel die wordt gedempt
 • gebruik een goed en schoon rookkanaal dat aan de vereisten uit het Bouwbesluit voldoet
 • gebruik alleen gedroogd hout
 • gebruik nooit de volgende houtsoorten: vochtig, geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout, spaanplaat, triplex of hardboard; hierbij komen veel schadelijke stoffen vrij
 • allesbranders bestaan niet, alleen het stoken van hout en kool zijn toegestaan.
 • plastic, papier en textiel zijn ongeschikt voor verbranding en dienen via de reguliere inzameling te worden ingeleverd
 • stook niet bij windstil of mistig weer; de rook blijft dan in de omgeving hangen; houdt tevens rekening met de windrichting in verband met uw woonomgeving
 • zorg voor voldoende ventilatie: open een raam of rooster en zorg voor voldoende toevoer van lucht naar de kachel en uitlaatklep van de schoorsteen
 • leeg regelmatig de aslade
 • laat het rookkanaal van uw kachel of open haard minstens jaarlijks door een erkende schoorsteenveger reinigen; dit voorkomt schoorsteenbranden
 • let op de kleur van de rookuitstoot: een goede verbranding geeft nagenoeg geen rook; een donkergrijze of zwarte kleur wijst op verkeerde brandstof of onvolledige verbranding
 • laat u door een specialist adviseren bij het installeren van open haard, kachel en rookkanaal

Een goed gesprek en simpele maatregelen om beter te stoken kan een stuk schelen in de overlast. Komt u er samen niet uit dan kan onderstaand stappenplan helpen:

1. Waar komt de rook vandaan?

Stel eerst vast waar de rook vandaan komt. Misschien zijn er meerdere buren die hout stoken. Staat het huis dichtbij of verderop?

2. Zijn er meer buren die last hebben van de rook?

Dan kunt u samen stappen ondernemen.

3. Overleg met de houtstokers

Misschien zijn uw houtstokende buren zich van geen kwaad bewust. Leg rustig uit waarom u last hebt van de rook. En vertel dat er manieren zijn waarop zij de overlast kunnen beperken. Op www.milieucentraal.nl/houtkachel staan nuttige tips.

4. Houd een (foto)dagboekje bij

Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Noteer dan 2 of 3 weken lang elke dag wanneer u precies last hebt van de rook. Op welke plek in huis? En welk effect heeft de rook op jou? Ook kunt u foto- of video-opnames maken van de rook en het rookkanaal. Dit helpt om erachter te komen wat precies de oorzaak is en dit maakt het makkelijker om afspraken te maken met de stoker.

Check ook de Stookwijzer: die laat zien hoe de wind en de luchtkwaliteit in uw buurt op het moment is en of stoken verantwoord is. U kunt ook checken of er een stookalert geldt op rivm.nl/stookalert. Een stookalert geldt bij verwachting van ongunstige weersomstandigheden, zoals windstil weer, of als sprake is van smog door fijnstof.

5. Praat nog eens met uw houtstokende buren

Misschien snappen ze uw probleem nu wel en willen ze rekening met u houden. Zo niet, vraag dan of de wijkagent of buurtbemiddeling wil bemiddelen. Komen jullie er samen, of met wat hulp niet uit? Dan kunt u een melding indienen op onze website of via de Stookwijzer.

Houd er echter rekening mee, dat dit niet altijd een snelle oplossing van het probleem betekent. Er geldt geen landelijk verbod op het stoken van houtkachels. De gemeente Stede Broec kan dit niet zomaar verbieden. Wel kan de gemeente bij klachten controleren of de houtkachel voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Als de overlast daarmee niet verholpen wordt, zal gevraagd worden om bewijzen. Uw dagboek komt daarbij goed van pas. Vervolgens neemt de gemeente Stede Broec een beslissing, waarbij rekening gehouden moet worden met alle belangen, dus zowel met die van u als de houtstokende buren.

Bent u niet tevreden over de beslissing, stap dan naar een Juridisch Loket of de Rechtswinkel voor advies en informatie.