Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

Bent u gehandicapt? Kunt u daardoor niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen? En is deze beperking minstens 6 maanden of langer? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen. Kunt u naast de korte loopafstand vanwege uw handicap niet zonder continue begeleiding van een bestuurder, dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen. Bent u permanent en volledig rolstoelgebonden dan kunt u beide kaarten aanvragen.

Aanvragen of verlengen

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen of verlengen via DigiD. De procedure voor een eerste aanvraag van de kaart of een verlenging verloopt hetzelfde.

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen via DigiD.

Let op: Na de aanvraag stuurt u een recente pasfoto voorzien van naam en geboortedatum naar de gemeente of deponeert u deze in onze brievenbus.

Voorwaarden aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

 • de bestuurder of de passagier kan in ieder geval een half jaar lang niet meer dan 100 meter lopen met een hulpmiddel
 • de bestuurder of passagier altijd in een rolstoel zit
 • de aanvrager van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft een geldig rijbewijs
 • bij de aanvraag van een gehandicaptenkaart voor passagiers is er bij het vervoer van deur tot deur altijd hulp nodig van de bestuurder. De kaart is ook geldig als u in de auto van iemand anders meerijdt
 • bij eerste aanvraag of verlenging van de kaart is onafhankelijk medisch advies nodig (uw eigen arts mag dit niet doen)

Bij een eerste aanvraag of verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart betaalt u € 51,75. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Bij verlies of diefstal moet u een nieuwe kaart aanvragen voor hetzelfde bedrag. 

 • Uw DigiD
 • Uw creditcard of bankpas voor betaling met iDeal, Visa of Mastercard

Stap 1: Aanvraag Zodra uw aanvraag en de betaling is ontvangen neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.

Stap 2: Medisch onderzoek

 • Bij een 1e aanvraag: Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan zal er een medisch onderzoek plaatsvinden. De gemeente maakt gebruik van een vaste arts. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, vaak wordt volstaan met het stellen van vragen. Hiervoor worden aan u geen extra kosten berekend. De uitslag van het onderzoek wordt aan de gemeente verstrekt. Vraagt u een passagierskaart aan, omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder, dan zal bij de medische keuring uw hulpafhankelijkheid worden beoordeeld.
 • Bij verlenging na 5 jaar: Bij verlenging van de kaart kan opnieuw een medisch onderzoek nodig zijn. Wanneer uw medische situatie is gewijzigd kan de gemeente u daarvoor doorverwijzen.

Stap 3: Beschikking Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een beschikking of de kaart is toegewezen.

Stap 4: Afhalen kaart In de beschikking staat waar u de kaart kunt afhalen. Dit kan alleen persoonlijk en op afspraak. Bij het afhalen van de kaart neemt u mee:

 • de beschikking
 • een pasfoto
 • de eventueel eerder afgegeven gehandicapten- of invalidenparkeerkaarten

De totale procedure voordat de gehandicaptenparkeerkaart klaar is duurt ongeveer 6 tot 8 weken.

U vraagt een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aan.

Passagierskaart

U kunt deze kaart aanvragen als u of uw kind aan de onderstaande 3 criteria voldoet.

 • U of uw kind kan door een medische beperking niet langer dan 10 minuten alleen gelaten worden, waardoor er sprake is van een continue afhankelijkheid van een chauffeur.
 • U of uw kind is lichamelijk beperkt en hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U of uw kind kan daardoor niet meer dan 100 meter zelfstandig, al dan niet met gebruik van een loophulpmiddel, lopen.

Bestuurderskaart

U hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard en u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, maar wel zelfstandig een auto besturen.

Instellingenkaart

Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen. Let op: u kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoel gebonden bent.

Aanvragen via de balie

U kunt via onderstaande link een afspraak maken om de aanvraag via de balie doen.

U kunt ook bellen voor een afspraak via (0228) 510 111 of 140228.

Let op: Neem naar de afspraak het volgende mee: een geldig legitimatiebewijs, een wettig betaalmiddel, een recente pasfoto en indien aanwezig een overzicht van uw arts(en) en bijbehorende telefoonnummer(s). 

 • gebruik de gehandicaptenparkeerkaart alleen voor uzelf. Bij misbruik riskeert u een boete
 • de gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert. Voor controle of uw kaart geldig is in een specifiek land kunt u de website van de rijksoverheid bekijken.
 • meer informatie over de wetgeving: zie wetten.overheid.nl/BWBR0012625/2013-01-01
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De parkeerkaart staat op naam van een persoon. De kaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • verloopt uw kaart binnen twee maanden? Vraag dan een nieuwe kaart aan. De procedure voor een eerste aanvraag van de kaart of een verlenging verloopt hetzelfde