Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De APV is een gemeentelijke verordening. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

  • geldt voor iedereen binnen gemeente Stede Broec
  • doel is Stede Broec netjes en leefbaar te houden
  • beschrijft regels voor bescherming milieu & natuur, collecteren, evenementen, flyeren, hondenbeleid, openbare orde, toezicht horecabedrijven en veiligheid op de weg