Burger AED

Teveel mensen overlijden na het krijgen van een hartstilstand in hun thuisomgeving. Vaak totaal onverwacht. Snel hulp bieden met een AED vergroot de kans op overleven aanzienlijk.

  • elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand
  • eerste 6 minuten van cruciaal belang
  • ambulance doet er vaak langer dan 6 minuten over om ter plaatsen te komen
  • directe hulp van omstanders is de enige kans op overleven

Cursus Reanimatie en AED

De EHBO-vereniging in Grootebroek geeft de cursus Reanimatie en AED. In deze cursus van 3 uur leert u hoe het best om te gaan met een slachtoffer. Hiermee kunt u iemands leven redden. De gemeente Stede Broec betaalt – onder voorwaarden – de cursuskosten.

U kunt ook een herhalingscursus volgen om uw vaardigheden te onderhouden. Deze herhalingsles wordt 1,5 uur gegeven met 8 mensen per keer. Hier wordt aandacht besteed aan reanimatie en het gebruiken van AED. Daarna volgt er een situatie die u tegen kan komen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website AED Stede Broec. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de (herhalings)cursus.

Bent u in bezit van een reanimatiecertificaat, meldt u zich dan aan via de website Hartslagnu. Als burgerhulpverlener ontvangt u een bericht wanneer iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Er is geen verplichting om daadwerkelijk naar het slachtoffer toe te gaan, maar het is natuurlijk heel mooi als u hiermee iemands leven redt.