Sociale meldpunten

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving die niet goed voor zichzelf of voor zijn of haar familie zorgt? Heeft die persoon bijvoorbeeld ernstige problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement en/of vervuiling?

Een gesprek kan soms duidelijk maken of uw gevoel klopt. Dit kan (een deel van) uw zorgen wegnemen of juist bevestigen. Misschien kunt u op een eenvoudige manier helpen. Praat dus met de buren of familie van de persoon of het gezin waar u zich zorgen over maakt. Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat te doen bij spoed?

  • Bel 112 als elke seconde telt
  • Bel 0900-8844 bij geen spoed, wél politie.

In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie, meld het altijd. 

Sociale meldpunten

U kunt terecht bij een van de onderstaande meldpunten en organisaties.

Heeft u ernstige overlast van uw buren? Praten heeft u al geprobeerd, maar de overlast stopt niet. Dan kunt u terecht bij Problemen met je buren om u aan te melden voor Buurtbemiddeling.

Slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen bij Veilig Thuis terecht voor deskundige hulp en advies via 0800-2000.

  • Maakt u zich ernstig zorgen over iemand met schulden, verslaving of psychiatrische problemen, verwaarlozing of vervuiling? Vertoont deze persoon verward gedrag, wat mogelijk een gevaar kan zijn voor zichzelf of anderen, maar is er geen sprake van directe spoed? Maak dan een melding  via:

    Meldknop WvGGZ

De gemeente start na de melding een verkennend onderzoek of deze persoon verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

  • Is bovenstaand gedrag geen direct gevaar voor de persoon of anderen, maar denkt u dat ondersteuning wel nodig is? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Vangnet & Advies (OGGZ) van de GGD via
    • 088-01 00 521 (ma t/m vrij 08.30-17.00 uur) of
    • 088-01 26 911 (ma t/m vrij 17.00-20.00 uur en in het weekend 09.00-20.00 uur).

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) wordt ook wel ‘Bemoeizorg’ genoemd.
Na een melding probeert men in contact te komen met de persoon en passende hulpverlening aan te bieden.

Via 0800-7000 kunt u anoniem informatie geven over geweld, overvallen, brandstichting, radicalisering, wapen- of mensenhandel, hennepteelt en andere drugscriminaliteit. U leest meer over anoniem melden op de website van Meld Misdaad Anoniem.

Op de website van Meldknop.nl vindt u informatie over en hulp bij internetproblemen.

Bijvoorbeeld over pesten of lastiggevallen worden via sociale media. Maar ook sexting en webcammen, chantage, grooming, internetoplichting, identiteitsfraude, phishing, nep (modellen)bureau, foto- en videomisbruik.

Heeft u een ernstige klacht of melding over de Wmo-hulp die u ontvangt?
Voor reguliere klachten kunt u contact opnemen met de aanbieder van uw hulp. U kunt uw klacht ook telefonisch aan de gemeente doorgeven via: 0228-354 100. 

Bent u een aanbieder of begeleider in Westfriesland en biedt u ondersteuning op basis van de Wmo? Dan bent u wettelijk verplicht om na een calamiteit of geweldsincident een melding te doen. Dit doet u binnen drie dagen bij de regionale toezichthouder Wmo. Neem ook bij vragen of twijfel contact op met de toezichthouder.

Melding bij toezichthouder (zorginregiowestfriesland.nl)