Gladheidsbestrijding

Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaat de gemeente strooien. Ook begint de gemeente vanaf de eerste sneeuwval met schuiven en strooien, ook ’s nachts en als het noodzakelijk is in het weekend. Bekijk de Strooiroute Stede Broec om te zien welke wegen en fietspaden wij strooien.

Ook het Hoogheemraadschap strooit bij gladheid.

Er wordt gestrooid op:

  • alle toegangs- en doorgaande wegen volgens de vaste strooiroute
  • doorgaande fietspaden; recreatieve fietspaden zoals langs de Drechterlandseweg en in de zuidelijke groenstrook strooien we niet
  • wegen bij zorginstellingen
  • plekken waar veel mensen komen

Is er binnen 150-200 meter van een weg een toegangs- of doorgaande weg, wordt deze weg niet gestrooid. In verband met tijd en het risico om geparkeerde auto’s te beschadigen worden ook krappe straten niet gestrooid.

Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, de gemeente strooit binnen de bebouwde kom. We kiezen ervoor om de hoofdroutes zo snel mogelijk te strooien. Dat betekent dat we niet alle wegen kunnen strooien.

Informatie

Wilt u meer weten of heeft u opmerkingen over de strooiroutes? Neemt u dan contact met ons op via (0228) 510 111.

De strooiwagens strooien met een combinatie van nat en droog zout of alleen droog zout gemengd met zand. De handploeg strooit vaak een combinatie van zout en zand. Strooizout werkt alleen goed als er meerdere auto’s overheen rijden. Hoe meer bewegingen, hoe beter de werking.

De gemeente probeert een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de bewoners. Dat is de reden waarom wij de gladheid in wijkstraten alleen bij hoge uitzondering bestrijden. Ook is daar vaak te weinig beweging om een goede werking van het gestrooide middel te garanderen.