Meldpunt problemen met verhuurders

In de Wet Goed Verhuurderschap staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Wat zijn de regels van goed verhuurderschap? Elke verhuurder moet zich houden aan de volgende regels:

 • de verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet discrimineren
 • de verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet bedreigen of bang maken
 • de verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 • de verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen
 • de verhuurder moet huurders goed en schriftelijk informeren over:
  • de rechten en plichten van de huurder (die niet in de huurovereenkomst staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als de huurovereenkomst eindigt
  • contactinformatie zodat de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente
  • de servicekosten door middel van een compleet overzicht van de kosten
 • de verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie artikelen 7:259 en 7:261 BW)
 • de verhuurbemiddelaar mag géén bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Wordt er verhuurd aan buitenlandse medewerkers? Dan moet de verhuurder ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • de huurder schriftelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekken in een taal die zij begrijpen

Bekijk de filmpjes van de Rijksoverheid in verschillende talen voor meer informatie over uw rechten en verantwoordelijkheden als huurder. Er zijn video’s in verschillende talen beschikbaar over de Wet Goed Verhuurderschap: uitlegvideo (Ook in English, españolpolskiromânesc,   български)

Huurders en woningzoekenden kunnen een melding doen als de verhuurder zich niet aan de regels van goed verhuurderschap houdt. Hiervoor kunt u het speciale contactformulier gebruiken. Dit kan ook anoniem, u vult dan uw persoonsgegevens niet in. Het adres van de woonruimte waar de klacht betrekking op heeft hebben wij dan nog wel nodig. Na het ontvangen van de digitale melding zal er door een medewerker van de gemeente contact met u worden opgenomen om uw melding te bespreken.