Starterslening

Een starterslening is een lening die de gemeente kan verstrekken als u voor het eerst een woning koopt. Het is een lening aanvullend op een eerste hypotheek tot een maximum van € 35.000,- per aanvraag. De starterslening helpt het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een woning en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen.

Voorwaarden

  • u koopt voor de eerste maal een eigen woning en gaat deze ook zelf bewonen
  • als twee personen samen een starterslening aanvragen, moet één van de aanvragers in Stede Broec wonen
  • starters kunnen een lening aanvragen als zij in de afgelopen 15 jaar minimaal 8 jaar inwoner zijn van de gemeente Stede Broec. Als twee personen samen een starterslening aanvragen geldt dit voor één van de aanvragers
  • de maximale koopsom van de woning is gekoppeld aan 85% van de  NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), inclusief verbeterkosten of meerwerk en/of eventuele energiebesparende voorzieningen. De NHG-grenzen worden landelijk vastgesteld.  Uitgaande van de NHG-grenzen 2021 gelden dit jaar de volgende maximale koopsommen voor de starterslening:
    • € 276.259,- (85% van € 325.000 (NHG-grens 1)
    • € 292.825,- financiering inclusief energiebesparende maatregelen (85% van € 344.500,- (NHG-grens 2)).

Indien u een starterslening wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij controleren bovenstaande voorwaarden (zoals via een voorlopig koopcontract). Indien u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u bij SVn de starterslening verder kunt aanvragen. SVn toetst uw inkomen en vermogen.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.