Starterslening

Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor de starterslening.

Een starterslening is een lening die de gemeente kan verstrekken als u voor het eerst een woning koopt. Het is een lening aanvullend op een eerste hypotheek tot een maximum van € 35.000,- per aanvraag. De starterslening helpt het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een woning en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen.

Belangrijkste voorwaarden

  • u koopt voor de eerste maal een eigen woning en gaat deze ook zelf bewonen
  • als twee personen samen een starterslening aanvragen, moet één van de aanvragers in Stede Broec wonen
  • starters die momenteel niet in Stede Broec wonen, kunnen een lening aanvragen als zij in de afgelopen 15 jaar minimaal 8 jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Stede Broec
  • als twee personen samen een starterslening aanvragen geldt dit voor één van de aanvragers
  • de maximale koopsom van de woning is gekoppeld aan 85% van de  NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), inclusief verbeterkosten of meerwerk en/of eventuele energiebesparende voorzieningen. De NHG-grenzen worden landelijk vastgesteld

Indien u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de starterslening verder kunt aanvragen. SVn toetst uw inkomen en vermogen. Meer informatie lees u op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via: startersleningen@sed-wf.nl.