Starterslening


Het maximaal beschikbare bedrag is bereikt. Er kunnen geen startersleningen meer worden aangevraagd.


De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u (op basis van uw inkomen) bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. De starterslening bedraagt maximaal € 35.000 en is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw in de gemeente Stede Broec.

De gemeente heeft een maximaal bedrag gereserveerd voor startersleningen. Als dat maximum bereikt is, worden geen leningen meer uitgekeerd.

Belangrijkste voorwaarden

  • u koopt voor de eerste maal een eigen woning en gaat deze ook zelf bewonen
  • als twee personen samen een starterslening aanvragen, moet één van de aanvragers in Stede Broec wonen
  • starters die momenteel niet in Stede Broec wonen, kunnen een lening aanvragen als zij in de afgelopen 15 jaar minimaal 8 jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Stede Broec
  • als twee personen samen een starterslening aanvragen geldt dit voor één van de aanvragers
  • de maximale koopsom van de woning is gekoppeld aan 85% van de  NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), inclusief verbeterkosten of meerwerk en/of eventuele energiebesparende voorzieningen. De NHG-grenzen worden landelijk vastgesteld

Aanvragen

Indien u voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de starterslening verder kunt aanvragen. SVn toetst uw inkomen en vermogen. Meer informatie vindt u op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente (vermeld daarbij ‘starterslening’).