Woning zoeken, urgentiebewijs

In veel regio’s zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Bijvoorbeeld bij een zeer schrijnende situatie, waardoor u door medische of sociale omstandigheden niet langer in uw eigen woning kunt blijven wonen. Woont u in Stede Broec en voldoet u aan de voorwaarden dan vraagt u een urgentiebewijs aan.

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan (prijspeil 2022):
  • voor eenpersoonshuishoudens 40.765 euro
  • voor meerpersoonshuishoudens 45.014 euro
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen (bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Een urgentiebewijs aanvragen kost: € 57,10

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie.

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

Ja, dat kan.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, (0229) 252 200 of wonen@hoorn.nl