Evenementen

Een evenement is een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis. Voor grote evenementen vraagt u een vergunning aan in de gemeente waar het evenement gehouden wordt.

Enkele voorbeelden van een groot evenement:

 • sportwedstrijd op de openbare weg
 • braderie
 • optocht
 • feest
 • festival
 • popconcert

Een klein evenement, zoals een straatfeest of barbecue hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Het formulier geeft aan of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding hoeft te doen.

Meldingen 

Kleine evenementen hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Een evenement is melding plichtig wanneer het voldoet aan alle voorwaarden zoals genoemd in de APV:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen
 • het evenement plaatsvindt tussen 10.00 uur en 23.00 uur
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 10.00 uur of ná 23.00 uur
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • er worden slecht kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object
 • er is een organisator

Een organisator dient binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding te doen aan de burgemeester (meldingsplicht).

Vraag uw vergunning aan of meld uw evenement

Vergunningen

Als uw evenement niet voldoet aan de criteria voor meldingsplicht dan is een vergunning nodig. 

 • een regulier evenement heeft een relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving. De gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt
  • denk bijvoorbeeld aan:
   • optreden
   • voorstellingen met muziekgeluid
   • een braderie
   • een wandeltocht
 • een aandacht of een risico evenement heeft een hoger risico en de gevolgen zijn dan ook groter
  • denk bijvoorbeeld aan:
   • veel bezoekers (meer dan 1000)
   • risicogroepen (jongeren/jong volwassenen)
   • grootschalige afsluitingen
   • risicovolle activiteiten (autoraces, wielerrondes)

Hieronder tonen wij de verschillende soorten evenementen en de daarbij horende termijn voor het indienen van de vergunningsaanvraag

Soort evenement Vooraankondiging regiokalender Termijn indienen vergunningsaanvraag
Regulier evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 8 weken voor dat het evenement wordt gehouden
Aandacht evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 12 weken voordat het evenement wordt gehouden
Risico evenement Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat het evenement wordt gehouden Minimaal 25 weken voordat het evenement wordt gehouden

Vraag uw vergunning aan of meld uw evenement

U kunt dit formulier met of zonder DigiD invullen.

Regiokalender

Evenementen moet u in verband met de hulpdiensten vóór 1 november aanmelden bij de regiokalender.

Evenement aanmelden bij de regiokalender

Evenementenkalender

In de evenementenkalender vindt u een overzicht van de evenementen in de gemeente. Deze kalender wordt maandelijks aangepast.

Digitaal magazine gezondheid en veiligheid bij evenementen

Snel en overzichtelijk:

 • wat moet u allemaal moet weten of regelen bij een groot evenement
 • waar vindt u meer informatie

Dit magazine is o.a. bestemd voor organisatoren van evenementen en geeft snel en overzichtelijk duidelijke informatie. Per onderwerp ziet u de grootste risico’s zijn m.b.t. infectieziekten, veiligheid en gezondheid, welke maatregelen u als organisator kan en/of moet nemen en waar u meer informatie vindt.

brochure inzien

Kosten 2021

Onderstaande kosten gelden voor 2021:

regulier evenement (norm Veiligheidsregio Noordholland-Noord) €   25,00
aandacht evenement (norm Veiligheidsregio Noordholland-Noord) €   85,00
risico evenement (norm Veiligheidsregio Noordholland-Noord) € 135,00
organiseren snuffelmarkt (art. 5.23, lid 1 APV Stede Broec) €   15,00
eventueel ontheffing art. 35 drank- en horecawet €   43,30

Contact en beleid

Voor alle vragen rondom een evenementenvergunning neem contact op met een medewerker OOV (openbare orde en veiligheid):

gemeente@stedebroec.nl

U kunt ook het beleid omtrent evenementen raadplegen via de website van officiële bekendmakingen