Leerlingenvervoer

 • voor leerlingen in het speciaal onderwijs of SBO
 • voor leerlingen naar een basisschool van de gewenste richting vanwege geloof of levensovertuiging
 • voor aanvragen altijd contact opnemen met de gemeente

Ouders/verzorgers van kinderen die al gebruik maken van leerlingenvervoer krijgen voor het schooljaar 2019-2020 de formulieren opgestuurd.

Geen formulier ontvangen maar u wilt wel leerlingenvervoer aanvragen? Neem contact op met de afdeling Samenleving.

Voor vragen:  (0228) 510 111

Meer weten

De gemeente

 • geeft u een vergoeding en uw kind gaat zelf met de fiets, bus of trein naar school (individuele leerlingenvervoer)
 • geeft u een vergoeding en u brengt uw kind zelf naar school en haalt hem daar weer op (individuele leerlingenvervoer)
 • zorgt voor vervoer. Uw kind wordt dan met een taxi van en naar school gebracht (aangepast leerlingenvervoer)

Aanvragen

 • voor gebruik van een taxibusje, neem contact op met de school van uw kind
 • de gemeente beoordeelt en beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer
 • binnen acht weken na aanvraag ontvangt u per brief bericht

Let op! We behandelen de aanvraag alleen als het formulier volledig is ingevuld.

Kosten en eigen bijdrage

 • in sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage
 • in sommige gevallen ook een bijdrage per gezin afhankelijk van de hoogte van uw inkomen

Normbedragen 2019-2020

De eigen bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt per kind € 351,00 of € 585,00, afhankelijk van het aantal zones.

De eigen bijdrage, afhankelijk van uw draagkracht,  wordt per gezin berekend met de tabel:

Inkomen in Euro's Eigen bijdrage
0-34.500 nihil
34.500-41.500

145

41.500-48.000 615
48.000-54.500 1150
54.500-62.000 1680
62.000-68.000 2210
68.000 en verder Voor elke € 5.500 meer € 545 erbij