Functie

Wethouder

Vervanging: wethouder Martien Krijger

Taken

  • Tweede locoburgemeester
  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  • Bouwen en milieu
  • Omgevingswet
  • Omgevingsdienst
  • Sport
  • Toerisme, recreatie en economische zaken (incl. Recreatieschap West-Friesland)
  • Beheer openbare ruimte/onderhoud wegen
  • Portefeuillehouders overleg VVRE & Madivosa/VVRE

Nevenfuncties