Functie

Burgemeester

Vervanging: wethouder Thijs Visser

Taken

 • Openbare orde en veiligheid (inclusief Handhaving)
 • Handhaving WABO
 • SED, personeel/organisatie en facilitair
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie en representatie
 • Evenementen
 • Dienstverlening
 • (Westfries) Archief
 • Juridische zaken
 • Burgerparticipatie (procesbewaker)
 • Portefeuillehouders overleg ABZ

Nevenfuncties