Dorpshart in ontwikkeling: Stede Broec Centrum-Zuid

We werken samen aan een prettig dorpsplein met ruimte voor evenementen, horeca, de markt, ontmoeten en verblijven.

De gemeente Stede Broec werkt al jaren aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het Streekhof en directe omgeving. Er zijn de afgelopen jaren al forse stappen gezet, bijvoorbeeld met de uitbreiding van het Streekhof. Het Streekplein is een levendig plein geworden.

Gebiedsvisie

Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad hde Gebiedsvisie Stede Broec Centrum- Zuid vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe het gebied rond het streekplein en de stationsomgeving zich de komende jaren kan ontwikkelen.

Bruisend Streekplein

Om het Streekplein komt bebouwing. Zo ontstaat een prettig dorpsplein met ruimte voor evenementen, horeca, de markt, ontmoeten en verblijven. Er komt ruimte voor terrassen en meer groen. Aan de zijde van ijssalon Vivaldi is er bijvoorbeeld plaats voor een compact appartementenblok met een mooie binnentuin waar alle woningen op uitkijken.

Woningaanbod

De gebiedsvisie biedt de mogelijkheid om 200 appartementen te bouwen in het centrum. Daarnaast is er ruimte voor horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. We voegen gelijk meer groen toe aan het gebied. Dat maakt het prettiger om te verblijven.

Actuele stand van zaken

Een aantal ontwikkelingen is al in uitvoering. Zo worden de eerste 52 appartementen (Middenweg 7) momenteel gerealiseerd en start binnenkort de ruimtelijke procedure voor de herontwikkeling Middenweg 5 (voormalig pand Woonschakel) naar 14 sociale huurappartementen.

Op de plek van het voormalig Rabobankkantoor (De Middend 1 en 3) en Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof (De Middend 5) kunnen appartementen boven winkels, horeca en zorgvoorzieningen worden gerealiseerd.  Voor de uitwerking van deze plannen wordt momenteel een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

We gaan het Stationsplein en het Streekplein beter op elkaar laten aansluiten en de openbare ruimte rondom het station herinrichten. In overleg met initiatiefnemers, ProRail en NS wordt een ontwerp opgesteld voor de openbare ruimte.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op

Sfeerbeeld nieuwe situatie rond De Middend.

Veelgestelde vragen

Het gaat om het gebied rond het Streekplein en het station Bovenkarspel – Grootebroek. Hier is ruimte om ongeveer 200 appartementen te bouwen voor diverse doelgroepen.

Het is nog niet precies bekend om wat voor woningen het gaat en wat de prijzen zijn. De appartementen worden door projectontwikkelaars gebouwd en zijn gericht op verschillende doelgroepen.

De gemeente houdt geen lijst bij voor belangstellenden. Voor de verkoop / verhuur van appartementen verwijzen wij u naar de ontwikkelaar en/of de woningbouwvereniging.

Kuin Vastgoedontwikkeling is inmiddels gestart met de bouw van 52 appartementen (Middenweg 7). De projectontwikkelaars voor de andere locaties zijn nog niet bekend.

Ja, de woningbouwvereniging bouwt in samenwerking met de projectontwikkelaars ook appartementen voor huurders.

Er wordt met name gebouwd voor lokale inwoners, maar ook voor de regionale behoefte.

Er wordt vooral gebouwd voor senioren en starters. De gemeente wil met name voorzien in de toenemende behoefte van starters naar betaalbare woningen. Daarnaast komen er ook duurdere appartementen.

logo centrumplan stede broec
logo provincie noordholland
Het Centrumplan Stede Broec wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland

Zie ook