Dorpshart in ontwikkeling: Stede Broec Centrum-Zuid

We werken samen aan een prettig dorpsplein met ruimte voor evenementen, horeca, de markt, ontmoeten en verblijven.

De gemeente Stede Broec werkt al jaren aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het Streekhof en directe omgeving. Er zijn de afgelopen jaren al forse stappen gezet, bijvoorbeeld met de uitbreiding van het Streekhof. Het Streekplein is een levendig plein geworden met dienstverlening, winkels en horeca. Nu is het tijd voor de volgende fase van het project.

Gebiedsvisie

Op 26 januari 2022 stelde de gemeenteraad hiervoor de Gebiedsvisie Stede Broec Centrum-Zuid vast. Daarin staat beschreven hoe het gebied rond het streekplein en de stationsomgeving zich de komende jaren kan ontwikkelen. Nu is het tijd om dit uit te werken zodat de initiatiefnemers aan de slag kunnen.

Bruisend Streekplein

Om het Streekplein komt bebouwing. Zo ontstaat een prettig dorpsplein met ruimte voor evenementen, horeca, de markt, ontmoeten en verblijven. Er komt ruimte voor terrassen en meer groen. Aan de zijde van ijssalon Vivaldi is er bijvoorbeeld plaats voor een compact appartementenblok met een mooie binnentuin waar alle woningen op uitkijken.

Woningaanbod

De gebiedsvisie biedt de mogelijkheid om 200 appartementen te bouwen in het centrum. Daarnaast is er ruimte voor horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. We voegen gelijk meer groen toe aan het gebied. Dat maakt het prettiger om te verblijven.

Actuele stand van zaken

Een aantal ontwikkelingen is al in uitvoering. Zo worden de eerste 52 appartementen (Middenweg 7) momenteel gerealiseerd en start binnenkort de ruimtelijke procedure voor de herontwikkeling Middenweg 5 (voormalig pand Woonschakel) naar 14 sociale huurappartementen.

Op de plek van het voormalig Rabobankkantoor (De Middend 1 en 3) en Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof (De Middend 5) kunnen appartementen boven winkels, horeca en zorgvoorzieningen worden gerealiseerd.  Voor de uitwerking van deze plannen wordt momenteel een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

We gaan het Stationsplein en het Streekplein beter op elkaar laten aansluiten en de openbare ruimte rondom het station herinrichten. In overleg met initiatiefnemers, ProRail en NS wordt een ontwerp opgesteld voor de openbare ruimte.

Bijeenkomsten denktank

Tot 1 juni konden omwonenden en andere belangstellenden zich aanmelden om mee te denken over de ontwikkeling van het Streekplein en het stationsgebied in Stede Broec. We hebben op 8 juni en 12 juli met de denktank gesproken over de inrichting van de openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan.

De denktank heeft een raadplegende en adviserende rol. Het algemeen belang staat hierbij voorop. De adviezen van de denktank zijn zwaarwegend, maar de inbreng is niet bindend bij de besluitvorming. Wanneer adviezen van de denktank niet overgenomen worden, vermelden wij natuurlijk wat hiervoor de reden is.

Uw mening

Wij willen ook graag uw ideeën en opmerkingen weten. Tot en met 4 september 2022 kunt u een reactie geven op de website Samen Stede Broec.

Documenten eerste bijeenkomst denktank

Poster van centrumplan Stede Broec voorzien van opmerkingen denktank.

Meer informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen over het plan Centrum-Zuid. Heeft u nog een andere vraag? Mail dan naar Cynthia Vos.

Het gaat om het gebied rond het Streekplein en het station Bovenkarspel – Grootebroek. Hier is ruimte om ongeveer 200 appartementen te bouwen voor diverse doelgroepen.

Het is nog niet precies bekend om wat voor woningen het gaat en wat de prijzen zijn. De appartementen worden door projectontwikkelaars gebouwd en zijn gericht op verschillende doelgroepen.

De gemeente houdt geen lijst bij voor belangstellenden. Voor de verkoop / verhuur van appartementen verwijzen wij u naar de ontwikkelaar en/of de woningbouwvereniging.

Kuin Vastgoedontwikkeling is inmiddels gestart met de bouw van 52 appartementen (Middenweg 7). De projectontwikkelaars voor de andere locaties zijn nog niet bekend.

Ja, de woningbouwvereniging bouwt in samenwerking met de projectontwikkelaars ook appartementen voor huurders.

Er wordt met name gebouwd voor lokale inwoners, maar ook voor de regionale behoefte.

Er wordt vooral gebouwd voor senioren en starters. De gemeente wil met name voorzien in de toenemende behoefte van starters naar betaalbare woningen. Daarnaast komen er ook duurdere appartementen.

logo provincie noordholland
Het Centrumplan Stede Broec wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland
logo centrumplan stede broec

Zie ook