Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Heeft u een melding of vergunningsaanvraag gedaan via het Omgevingsloket? Dan worden uw gegevens bewaard voor de behandeling van de melding of aanvraag.

  • het Omgevingsloket valt onder het beheer van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Uw aanvraag, wordt doorgezet naar de gemeente die uw aanvraag en/of melding behandeld. De gemeente kan deze gegevens in het Omgevingsloket bekijken of de gegevens overhalen naar het eigen ICT-systeem. 
  • als het nodig is kunnen ook andere betrokken adviesdiensten, zoals het Waterschap, de GGD en de Veiligheidsregio gevraagd worden mee te kijken en advies te geven. Dit gaat ook via het Omgevingsloket. Alle betrokken overheidsdiensten kunnen daarnaast advies vragen aan een adviseur.  
  • alle organisaties zijn verantwoordelijk voor het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De persoonsgegevens in Omgevingsloket worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling van de aanvraag en of melding. Dit betekent dat de gegevens na afsluiting van de aanvraag maximaal 3 maanden in Omgevingsloket online worden bewaard.   

Na deze termijn worden alle gegevens van de aanvraag of melding uit Omgevingsloket verwijderd en vernietigd. De aanvraag of melding wordt na behandeling door de gemeente gearchiveerd. 

Een aanvraag kan worden gedaan door een inwoner of ondernemer zelf en/of door een gemachtigde. De persoonsgegevens die nodig zijn bij een aanvraag of melding, zijn:

  • naam – verblijfsadres (postcode, straat, plaats)
  • correspondentieadres (postcode, straat, plaats)
  • contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  • burgerservicenummer
  • eigenaar, huurder of erfpachter van het perceel waar de aanvraag over gaat  
  • op sommige plaatsen in het formulier worden adres en contactgegevens gevraagd van de mensen of bedrijven die het werk gaan uitvoeren

Wilt u weten welke vergunningen zijn aangevraagd in uw omgeving? Kijk dan op de website www.Overheid.nl

Weet u niet zeker of de verbouwing van uw buren wel vergunning plichtig is? Dan kunt u via het Omgevingsloket een vergunningscheck doen. Via deze check beantwoordt u een aantal vragen die duidelijkheid geven over de verbouwing. Zo weet u binnen een minuut of 10 of de buren wel of niet vergunning plichtig zijn. 

Vanaf 1 april 2014 is voor Omgevingsloket een eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Belangrijk verschil met betrouwbaarheidsniveau 1 is dat de wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf expliciet bepaalt wie er namens het bedrijf bevoegd is zaken te doen via Omgevingsloket.