Plan Waterweide

Plan Waterweide is een nieuwe woonwijk waar 250-350 woningen worden gerealiseerd. De bouw van nieuwe woningen sluit aan op de vraag vanuit de markt. Het is een gevarieerd plan met verschillende woningtypen in verschillende prijsklassen.

Bij de ontwikkeling zijn de volgende ontwikkelaars betrokken:   

  • BPD Ontwikkeling B.V. Haarlem
  • Zondag Ontwikkeling Tiel

Kijk voor meer informatie en registreren als belangstellende op: Plan Waterweide

Woningbouw

De woonwensen van de toekomstige bewoners staan centraal bij de ontwikkeling van het plan en de woningen. Met deze wijze van ontwikkelen worden woningen gerealiseerd afgestemd op de vraag vanuit de markt, die iets toevoegen aan de bestaande woningvoorraad en wordt er draagvlak gecreëerd voor het plan. Waar mogelijk worden toekomstige bewoners vroegtijdig bij de planontwikkeling betrokken. Dit houdt in dat het plan zo flexibel mogelijk wordt opgesteld en dat wijzigingen in het programma, qua aantallen en woonproducten, in de toekomst mogelijk zijn.

Start bouw

De bouw in Waterweide is in volle gang. Maart 2019 is gestart met de verkoop van de eerste huizen.

Verkeer

De nieuwbouwwijk wordt ontsloten voor autoverkeer via de Raadhuislaan. Voor fietsers en voetgangers komen er verbindingen naar het omliggend gebied, zoals naar de bestaande wijk Kloosterhof en Monnikenveld.

Water

Het uitgangspunt is om de vele waterpartijen van Waterweide op het doorgaande vaarcircuit aan te sluiten. De definitieve aansluiting op het vaarcircuit vanuit Waterweide wordt onderzocht en afgestemd in samenwerking met de gemeente en het hoogheemraadschap (HHNK). Kijk voor meer informatie over wonen aan het water en de verantwoordelijkheden die daarbij komen op de pagina Wonen aan het water.

schetsontwerp plan waterweide