Verkeersplan Stede Broec

In het Verkeersplan Stede Broec staat het gemeentelijke verkeersbeleid voor 2023 tot 2033. Het doel van het plan is de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Dat doen we samen met onze inwoners.

Onderzoek

We hielden in 2020 een onderzoek om een goed beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in Stede Broec. Bijvoorbeeld over parkeren, verbindingen voor fietsers, onveilige kruispunten, oversteekplekken voor voetgangers.

Uitvoeringsprogramma verkeer 2023-2033

Inwoners, raadsleden en verkeersdeskundigen gaven hun mening over verkeer in Stede Broec. Met alle inbreng uit het onderzoek brachten we knelpunten in beeld en keken we voor welke straten maatregelen nodig zijn. In het uitvoeringsprogramma staan de verkeersmaatregelen en de planning.

Enquête

De uitwerking van de maatregelen doen we samen met onze inwoners. Dat doen we per knelpunt. Iedereen mag hierover meedenken door een enquête in te vullen op Samen Stede Broec.

Klankbordgroep

Is uw straat een knelpunt en aan de beurt voor een nieuwe inrichting? Dan kunt u meedenken over de maatregelen in een klankbordgroep. U krijgt hierover van ons een brief.

Afhankelijk van de aanpassingen wordt er onderscheid gemaakt in 3 categorieën:

 • Korte termijn projecten (uitvoering binnen 5 jaar). De gemeente kan hier direct mee beginnen.
  Hoe snel de uitvoering plaatsvindt, hangt vooral af van de voorbereidingstijd, de capaciteit en de
  middelen die nodig zijn
 • Middellange termijnprojecten (tussen 5 en 10 jaar) Deze projecten komen op wat langere
  termijn aan bod. Niet omdat ze niet belangrijk zijn, maar wel omdat de urgentie om dit snel aan te pakken minder groot is. Door hier wat meer tijd voor te nemen, ontstaan ook meer kansen om ‘werk met werk te maken’
 • Langetermijn projecten (> 10 jaar). Dit zijn grote en kostbare projecten waarvoor een langere
  adem nodig is. Gedeelten kunnen mogelijk eerder worden uitgevoerd, maar het eindbeeld kan naar verwachting niet binnen 10 jaar worden bereikt (bijvoorbeeld volledige herinrichting van het historische lint).

De feitelijke planning kan jaarlijks worden bijgesteld op basis van beleidsprioriteiten, actuele inzichten, monitoring en binnenkomende klachten. Voor vrijwel alle projecten geldt dat (in meer of mindere mate) nadere uitwerking nodig is.
Zie ook

Planning

StraatTermijn
Stede Broecweg (kruispunt Martinuscollege)K
Stede Broecweg (overige kruispunten)M
Kruispunt FlorasingelM
Verbreden fietspad Pad van AmiensM (2023/2024)
Aanpakken kruispunten DrechterlandsewegM
K: Korte termijn (binnen 5 jaar)
M: Middellange termijn (tussen 5 en 10 jaar)
L: Lange termijn (langer dan 10 jaar)