Stede Broec helpt Oekraïne

De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. Op deze pagina informeren wij u over de ondersteuning die in onze gemeente wordt aangeboden aan mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Vanuit de SED-gemeenten merken wij grote betrokkenheid bij de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. We zien dat inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties de krachten graag bundelen en hun steentje bij willen dragen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft, maar we hebben nog niet overal antwoord op. We werken er hard aan om antwoorden te krijgen op al deze vragen en deze zo snel mogelijk te delen.

Meer informatie

Op de website RefugeeHelp staat veel informatie. De website heeft een gedeelte ingericht voor mensen die hulp willen bieden en een gedeelte voor vluchtelingen. De links staan onder het kopje ‘Zie ook’ op deze pagina. Meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u dringende vragen over opvang in onze gemeente, bekijk dan de vragen en antwoorden hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via Meldpunt Oekraïne.

Veelgestelde vragen van inwoners

Medio juli 2022 worden er circa 290 vluchtelingen opgevangen in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Hiermee voldoen wij gezamenlijk aan de vraag vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Mogelijk worden er op termijn nog meer vluchtelingen opgevangen.

Korte termijn

De eerste crisisopvang is voor een periode van ongeveer 3 maanden. In deze fase vinden vluchtelingen onderdak bij particulieren, in B&B’s, hotels of in leegstaande gebouwen/woningen.  

Midden- en lange termijn

Na de eerste opvang worden twee locaties ingericht met woonunits. Deze locaties zijn de Gouw 5 in Hoogkarspel en de ijsbaan in Enkhuizen. Hier willen de drie gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) een opvanglocatie bieden voor ongeveer een jaar. Als de opvang niet meer nodig is, worden beide locaties weer in oude staat hersteld.

We vangen vluchtelingen uit Oekraïne op. Dit zijn zowel personen met de Oekraïense nationaliteit, als personen die reeds uit een ander land zijn gevlucht en op 23 februari 2022 rechtmatig in Oekraïne verbleven (‘derdelanders’).

Wij hebben het Meldpunt Oekraïne opgericht. Dit meldpunt is geschikt voor:

  • het aanmelden van de opgevangen vluchtelingen: dit is belangrijk om iedereen te kunnen bereiken en indien nodig zorg en ondersteuning aan te bieden
  • het aanbieden van woonruimte / onderdak / accommodatie
  • al uw overige vragen

Vrijwilliger(s)

Bij Vrijwilligerspunt Westfriesland kan iedereen die hulp wil bieden, zich aanmelden via de website vrijwilligerspunt.com. Alle hulp blijft welkom! Meld u direct aan via de website of bel 0229 – 216 499.

Donatie van goederen

Op de website van de Westfriese Uitdaging komt vraag en aanbod van spullen samen. Heeft u bijvoorbeeld een oude fiets die u wilt doneren, kan dat hier.

Veelgestelde vragen van gastgezinnen

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed via de Subsidieregeling medische noodzakelijke zorg voor onverzekerden. De zorgverlener kan deze hulp declareren. Het betreft alleen de zorg die vanuit het basispakket wordt geleverd. Werkt de vluchteling in Nederland dan vervalt deze regeling en moet er een zorgverzekering worden afgesloten.

Deze regeling veranderd vanaf 1 augustus 2022. Vanaf die datum hoeven vluchtelingen geen zorgverzekering meer af te sluiten, omdat zij onder een speciale regeling vallen. Dat betekent dat als je werkt, je geen zorgverzekering hoeft af te sluiten. Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus 2022. Vluchtelingen ontvangen hierover een brief, in deze brief krijgen zij de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter niet verplicht.  

De huisartsen hebben ons gevraagd om aan te geven dat wanneer een vluchteling op dit moment geen acute medische vraag heeft, geen inschrijfprocedure op te laten opstarten bij de lokale huisartsen praktijken. Dit vanwege werkdruk. Wanneer er een medische vraag speelt bij een vluchteling kan er uiteraard wel contact opgenomen worden met de lokale huisarts voor een consult.

Voor vragen omtrent medische zorg en/of psychische ondersteuning kunt u ook contact opnemen met Ons Stede Broec. Dit geldt ook voor de gemeente Enkhuizen en Drechterland. Dit kan door een mail te sturen naar: opvang@onsstedebroec.nl.

In de maanden juli en augustus staan verschillende verhuismomenten gepland. Hierover wordt persoonlijk contact opgenomen met de gastgezinnen. Mocht u hier al vragen over hebben kunt u contact met ons opnemen via meldpuntoekraine@sed-wf.nl.

Het Vrijwilligerspunt is binnen de SED-gemeenten is het coördinatiepunt voor het koppelen van vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag. Heeft u een hulpvraag geef dit dan aan via: info@vrijwilligerspunt.com. Samen met de Westfriese uitdaging wordt er gewerkt aan een website waarbij vraag en aanbod van goederen bij elkaar komen. Kijk voor meer informatie op www.westfrieseuitdaging.nl. Heeft u kleding of iets anders nodig voor kinderen? Kinderkledingbank Hoorn heeft pakketten die op aanvraag opgehaald of bezorgd kunnen worden voor kinderen in alle leeftijden. Eventueel ook zijn kinderbedjes of kraampakketten beschikbaar. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen of een berichtje sturen naar: 06-22679969.

Veelgestelde vragen van vluchtelingen

Inwoners uit Oekraïne kunnen naar Nederland reizen zonder visum. Zij kunnen hier 90 dagen zonder visum verblijven. Het wordt nu mogelijk om een visum kort verblijf of de vrije termijn te verlengen tot maximaal 180 dagen. Er is afgesproken dat mensen uit Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie, geen problemen van ondervinden. 

De Rijksoverheid heeft een leefgeldregeling ontwikkeld. Bij inschrijving binnen onze gemeente ontvangt u een simpled card, waarop u maandelijks een bedrag ontvangt. Mocht u inmiddels een Nederlandse bankrekening hebben, vragen wij u om dit rekeningnummer door te geven en de kaart weer in te leveren. Dit kan via meldpuntoekraine@sed-wf.nl.

Een deel van de vluchtelingen verblijft bij familie of vrienden in Nederland. Op basis van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne mogen zij tijdelijk visumvrij in Nederland verblijven. Oekraïense vluchtelingen kunnen in Nederland medisch noodzakelijke zorg ontvangen als zij dat nodig hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels besloten dat de zorgkosten via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden vergoed worden. Voor medisch noodzakelijke zorg die binnen het basispakket valt worden alle kosten volledig vergoed. Bij tandartskosten worden niet alle kosten vergoed.

Meer informatie over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden staat op de website van het CAK

Naast de eerste registratie bij de gemeente moet u een afspraak maken voor een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan via het telefoonnummer 14 0228. De afspraken vinden plaats in het gemeentehuis van Stede Broec, De Middend 2 in Bovenkarspel. Na inschrijving ontvangt u een BSN-nummer. Dit nummer is noodzakelijk om gebruik te maken van overheidsregelingen en betaald werk

Meld u aan bij Taalhuis Westfriesland van het Vrijwilligerspunt. Op basis van de aanmeldingen worden groepen en locaties gemaakt.

Wanneer u verhuist naar een andere locatie of weggaat uit Nederland dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u staat ingeschreven. U dient hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer 140228. Wanneer u weggaat uit de SED gemeente worden uw betalingen stopgezet. Uw moneycard dient u bij de gemeente in te leveren. 

Wij vragen alle vluchtelingen die binnen onze gemeente verblijven om zich bij ons te melden. Mail ons via meldpunt.oekraine@sed-wf.nl.