Uw invloed

Inspreken bij een commissievergadering of raadsvergadering

  • u heeft een bepaald standpunt of plan of beleidsvoorstel
  • u wilt laten weten hoe u erover denkt
  • u kunt dan "inspreken" in een commissie- of raadsvergadering
  • over agendapunten maar ook over andere onderwerpen waar commissies over gaan
  • bij commissievergadering uiterlijk vóór 12 uur op de dag vergadering aanmelden

Online aanmelden voor inspreken


Fractiespreekuur

De fracties van de politieke partijen bereiden de raadsvergaderingen voor in hun fractieoverleg. Als u met een van de fracties wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de betreffende partij.

Contactgegevens politieke partijen


Burgerinitiatief - een onderwerp op de agenda zetten

Een burgerinitiatief geeft u als inwoner de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners.

Waar een burgerinitiatief aan moet voldoen:

  • schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad om te vergaderen en te besluiten over een voorstel van inwoner(s)
  • voorstel gaat over een onderwerp waarover de raad mag beslissen (bevoegdheid heeft) en dat niet is uitgesloten volgens de verordening burgerinitiatief
  • voorstel moet samen met een handtekeningenlijst met minimaal 5 handtekeningen van andere inwoners worden ingediend
pdf Verordening Burgerinitiatief (PDF, 85.03 KB)Bestand voorlezen