Contact met de raad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Stede Broec. De raadsleden zijn erg geïnteresseerd in uw mening en komen graag met u in contact. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad, een fractie (politieke partij) of een raadslid.

U neemt contact op met de raad wanneer:

  • u wilt weten hoe fracties denken over een bepaald onderwerp
  • u wilt iets onder de aandacht brengen bij een raadslid, fractie of de gemeenteraad
  • u wilt iets op de politieke agenda krijgen

Hoe neemt u contact op?

Brief

Als u een brief aan de gemeenteraad schrijft, komt deze in de informatiemap van de commissie die over het onderwerp gaat terecht. De leden van de commissie kunnen vragen stellen naar aanleiding van een brief. Als een fractie door wil praten over een brief, dan wordt er een bespreeknotitie gemaakt. Deze wordt dan besproken in de eerstvolgende commissie. De raad stelt de lijst met ingekomen brieven vast.

Uw brief kunt u:

  • afgeven bij het klantcontactcentrum aan de balie van het gemeentehuis
  • per post sturen naar Gemeenteraad Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA  Bovenkarspel
  • e-mailen aan griffie@stedebroec.nl

Als u een brief wilt schrijven over een uitvoerende of individuele zaak, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te sturen. Het college van Burgemeester en Wethouders is immers het dagelijks bestuur van de gemeente. Een brief die aan de raad is gericht moet eerst op de commissieagenda worden gezet en dat geeft vertraging bij de afhandeling. Als u twijfelt over waar u uw brief naartoe moet sturen, bel dan met de griffier op (0228) 534 835.

Let op: als in uw brief persoonsgegevens staan, zal deze niet op de openbare website van de gemeente worden geplaatst. Voor raads- en commissieleden is uw brief wel beschikbaar. Als u dit toch wenst, dan moet u hier apart toestemming voor geven.

E-mail

U kunt een e-mail sturen naar (een van) de raadsleden.

Als u de hele gemeenteraad een e-mail wilt sturen dan mailt u naar griffie@stedebroec.nl. Uw e-mail wordt dan op dezelfde manier behandeld als een brief.

De gemeenteraadsleden op bezoek

De leden van de gemeenteraad komen graag op bezoek bij bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen en scholen. Vindt u het leuk om de gemeenteraadsleden te ontvangen, heeft u een idee voor een (thema) bezoek of wilt u meer informatie?

Let op: omdat gemeenteraadsleden naast hun werk als raadslid meestal overdag een baan hebben, zijn de bezoeken over het algemeen alleen ’s avonds mogelijk.