Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Stede Broec en bestaat uit 19 gemeenteraadsleden, verdeeld over 6 fracties. De raad vergadert op de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen zijn openbaar.

Gemeenteraadsleden poseren voor gemeentehuis op het Streekplein
plattegrond met daarop de plaats waar de raadsleden zitten

Raadsgriffier