Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Stede Broec en bestaat uit 19 gemeenteraadsleden, verdeeld over 6 fracties. De raad vergadert op de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen zijn openbaar.

Gemeenteraadsleden poseren voor gemeentehuis op het Streekplein

Raadsgriffier