Stempas kwijt of niet ontvangen?

Als u geen stempas meer heeft dan kunt u een vervangende stempas aanvragen in de gemeente waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven.
De digitale of schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door de gemeente.

Als schriftelijk aanvragen geen mogelijkheid meer is dan kunt u tot 14 maart, 12.00 uur op het gemeentehuis een aanvraag doen. Voor de aanvraag op het gemeentehuis belt u eerst met telefoonnummer 140228. Vergeet bij de aanvraag uw geldige identiteitsbewijs niet mee te nemen.

Nieuw volgnummer

De vervangende stempas heeft een nieuw volgnummer. Het volgnummer van de stempas die u niet meer heeft, wordt geregistreerd in het register van onbruikbare stempassen. Dit register heeft ieder stembureau tot zijn beschikking. U kunt dus niet meer stemmen met uw oude stempas mocht u deze toch nog terugvinden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.