Uittreksel basisregistratie personen (Brp)

In de Basisregistratie personen (Brp) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de Brp vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

 • persoonlijk aanvragen via DigiD of aan de balie van het gemeentehuis
 • aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven
 • via de balie: neem geldig identiteitsbewijs mee
 • niet te verwarren met een uittreksel of afschrift burgerlijke stand
 • bijvoorbeeld nodig bij inschrijving voor een woning of overschrijven van een auto

Na uw aanvraag via DigiD wordt het Uittreksel basisregistratie personen (Brp) binnen 5 werkdagen per post verstuurd.

Bij aanvraag aan de balie krijgt u het meteen mee. U moet wel eerst een afspraak maken.

 • een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Machtigt u iemand? Dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs

Een Uittreksel basisregistratie personen (Brp) kost € 10,95

 • het uittreksel basisregistratie personen (Brp) heette vroeger “Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)”
 • een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In het afschrift staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap
 • u hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding
 • u vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
 • er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont, jonger dan 16 jaar
 • iemand die u gemachtigd heeft