Horeca, exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een exploitatievergunning nodig. U vult hiervoor het aanvraagformulier in en maakt een afspraak.

Wanneer u alcoholhoudende dranken verstrekt in uw horecabedrijf heeft u ook een alcoholvergunning nodig. Wilt u kansspelautomaten plaatsen dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Een afspraak maken kan ook telefonisch via (0228) 510 111 of 140228

Het aanvragen van een exploitatievergunning kost € 110,00

Het aanvragen van een wijziging van de sluitingstijd voor een etmaal kost € 37,20

U vraagt dit aan als u:

  • een horeca-inrichting wilt starten of overnemen
  • de ondernemingsvorm (en/of de naam) wijzigt
  • het beheer/bedrijfsvoering wijzigt

U heeft geen exploitatievergunning nodig als uw horeca-inrichting zich bevindt in:

  • een winkel en de horeca-inrichting niet het hoofddoel van de winkel is (bijvoorbeeld lunchhoekjes bij een bakker)
  • een zorginstelling
  • een museum
  • een bedrijfskantine of -restaurant

 

Bij aanvraag van een exploitatievergunning en/of alcoholvergunning moet u waarschijnlijk het Bibob-vragenformulier Stede Broec (pdf 803 kb) invullen (op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur stellen wij u vragen gaan over onder andere de financiering, de organisatie en de betrokken (rechts)personen). De volgende stappen worden dan genomen:

  1. Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
  2. Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
  3. Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob

Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3. Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief een bestuursreglement) en het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage leggen. Na afloop van deze termijn kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen en afronding van het Bibob-onderzoek de vergunning verlenen of weigeren. 

Let op: Neem op tijd contact op met ons. Uw aanvraag kent meerdere aspecten met elk een eigen afhandelingstermijn. Zonder vergunning mag u geen alcoholhoudende dranken schenken.