Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop wilt aanbieden, verkopen of afleveren. Of als u diensten wilt aanbieden. U maakt gebruik van bijvoorbeeld een kraam, wagen of tafel.

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen, maak dan een afspraak of neem telefonisch contact op via (0228) 510 111. U bespreekt met de vakspecialist of u in aanmerking komt voor een standplaats.

De regels voor een standplaats zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec