Woo-verzoeken

Woo-verzoek Waardebepaling WOZ

Een Woo-verzoek waarbij de gemeente Drechterland gevraagd is om informatie openbaar te maken over alle relevante documenten inzake waardebepaling op grond van de Wet waardering onroerende zaken. Voor dit verzoek zijn 4 documenten deels openbaar gemaakt.

Woo-verzoek over informatie over benzinestations op gemeentegrond

Het Woo-verzoek betrof informatie over benzinestations op gemeentegrond. In de gemeente Stede Broec zijn deze niet aanwezig en daarom zijn er geen documenten openbaar gemaakt.

Meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek vindt u op de pagina Woo-verzoek indienen.