Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk financiële steun krijgen van de gemeente. Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken. Voor elke regeling gelden voorwaarden.

Bijzondere bijstand

Twee poppetjes staan en zitten op een stapel euros

Heeft u bijzondere kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kan betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand advocaatkosten

Bijzondere bijstand advocaatkosten is een vergoeding voor de kosten van een advocaat en griffiekosten.

Bijzondere bijstand bewindvoering,mentorschap en curatele

man en vrouw aan tafel die administratie doen

Wanneer u geen gebruik kunt maken van een andere vergoeding voor deze kosten en u deze kosten niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag

briefjes geld en muntjes

Een bijdrage die een keer in de 12 maanden kan worden toegekend. Om deze toeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Studietoeslag

leerling die examen doet

Een financiële bijdrage om je studie af te ronden. Ben je student en kan je door een medische beperking structureel niet bijverdienen naast je studie?