Computerregeling

Heeft uw kind een computer nodig voor school en kunt u dit niet betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie. 

Om in aanmerking te komen voor de Computer regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u bent ouder dan 18
 • u woont in de gemeente Stede Broec
 • u heeft een thuiswonend kind van 10 jaar tot 18 jaar
 • het thuiswonende schoolgaande of studerende kind komt ten laste (met andere woorden u ontvangt kinderbijslag voor dit kind dan wel het studerende kind ontvangt studiefinanciering).
 • u hebt drie jaar lang een inkomen ontvangen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • uw inkomen is drie jaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm
 • uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens
 • een keer in de vijf jaar
 • op declaratiebasis
 • een device per gezin

De vergoeding is maixmaal € 400,-.

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u van de gemeente een brief met het besluit.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met Ons Stede Broec: Stationslaan 2 in Bovenkarspel tel: (0228) 511 528 of www.onsstedebroec.nl