Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als:

 • u de gemeentelijke heffingen niet kunt betalen
 • u een laag inkomen heeft (volgens de norm van de overheid)
 • u geen vermogen of eigen woning heeft

Digitale aanvraag kwijtschelding belastingen

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. De in het kwijtscheldingsverzoek gevraagde documenten kunt u direct uploaden bij uw aanvraag.

Het is mogelijk dat wij onderstaande informatie van u nodig hebben. Leest u daarom de vragen goed zodat u de juiste documenten bijvoegt:

 • inkomen
  • betaalt of ontvangt u alimentatie: de uitspraak van de rechtbank en de laatste overschrijving
  • het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO
  • heeft u kostganger(s) of verhuurt u een kamer: een bewijsstuk inkomsten uit commerciële kamerverhuur of kostganger(s)
 • woonsituatie
  • het jaaroverzicht hypotheek van uw hypotheekverstrekker en de maandelijkse hypotheeklast
 • bezittingen
  • is uw auto onmisbaar: een bewijsstuk zoals een gehandicaptenkaart of een verklaring van uw werkgever
 • bijzondere omstandigheden
  • wanneer u een afbetalingsverplichting aan de Belastingdienst heeft: de laatste twee betalingen/overschrijvingen en de beschikking van de Belastingdienst.
  • staat u onder bewind of is er sprake van wettelijke c.q. minnelijke schuldsanering of een faillissement: voeg een bewijsstuk toe.
  • onroerend goed in het buitenland: voeg een bewijsstuk toe.
 • kinderopvang
  • maakt u gebruik van kinderopvang: een bewijsstuk van de maandelijkse kosten (geen bankafschrift)

Procedure:

 • u doet een aanvraag bij voorkeur met het digitale formulier
 • de behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld 12 weken
 • de uitspraak ontvangt u schriftelijk
 • als u een aanvraag heeft ingediend ontvangt u hiervan per post of per e-mail een bevestiging

Uw aanvraag:

 • geldt zowel voor de gemeente als het Hoogheemraadschap
 • wordt door beide instanties beoordeeld. De gemeente bepaalt alleen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen
 • dit betekent niet dat u de aanslag niet hoeft te betalen. Mocht dit problemen opleveren dan kunt u uitstel van betaling aanvragen

Inleveren van het aanvraagformulier kwijtschelding bij de gemeente betekent niet dat u niet hoeft te betalen:

 • als u betaalt via automatische incasso lopen de afschrijvingen door
 • heeft u (deels) betaald en is het langer dan 3 maanden geleden dan wordt hiervoor geen kwijtschelding verleend
 • gedurende de behandeling van de aanvraag wordt uitstel van betaling verleend
 • elk verzoek wordt apart bekeken en getoetst door het inlichtingenbureau
 • de richtlijnen van de leidraad invordering worden gehanteerd
 • er wordt berekend hoeveel u kunt betalen, dit heet betalingscapaciteit
 • hiervoor wordt uw netto-besteedbaar inkomen gebruikt

 

Het netto-besteedbaar inkomen is een optelsom van wat u en eventueel uw partner ontvangen aan:

 • loon, salaris, pensioen, winst of sociale uitkeringen

 • bijverdiensten, rente van spaarrekeningen e.d., vakantiegeld en andere eenmalige uitkeringen

 • alimentatie (ook voor kinderen)

 • de ontvangen huurtoeslag en zorgtoeslag

 • er wordt rekening gehouden met de uitgaven aan ziektekostenverzekering en huur

 • bij het netto besteedbaar inkomen wordt niet uitgegaan van het weekbudget

 

Als u vermogen hebt zoals:

 • saldo van uw bankrekeningen
 • voertuig
 • grond
 • garage
 • tweede woning
 • (sta)caravan
 • boot
 • effecten, vorderingen of spaarbrieven
 • overwaarde van uw eigen woning

U krijgt ook geen kwijtschelding wanneer:

 • u onjuiste gegevens verstrekt of informatie achterhoudt

U vindt hier het kwijtscheldingsformulier gemeentelijke heffingen en hoogheemraadschap (verkort) (pdf, 311.31 kB) . 

Het formulier ligt ook klaar bij de balie van het gemeentehuis.