Meedoen-regeling

Doel van de Meedoen-regeling is om ervoor te zorgen dat minima kunnen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten en de maatschappij. Activiteiten waar u aan kunt denken:

 • deelname sportvereniging of culturele vereniging
 • abonnement bibliotheek
 • NS kortingskaart

Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie. 

Om in aanmerking te komen voor de Meedoen regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Stede Broec
 • u hebt op moment van aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
 • u bent ouder dan 18

De vergoeding bedraagt maximaal:

 • voor alleenstaande: € 140,00 per jaar
 • voor echtparen: € 280,00 per jaar

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden)
 • bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.)
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden
 • indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2022 (pdf, 1 mb)