Individuele studietoeslag

Ben je student en kan je door een medische beperking structureel niet bijverdienen naast je studie? Misschien kan je dan een studietoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage om je te ondersteunen, zodat je jouw studie af kunt ronden.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over de voorwaarden. Aanvragen kan via het online aanvraagformulier.

  • je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van het verblijfsdocument
  • je woont in de gemeente Stede Broec
  • je hebt recht op een studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of je hebtt recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • je kunt als rechtstreeks gevolg van jouw ziekte of gebrek structureel niet werken naast je studie

Je kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als je een partner hebt moet hij/zij ook inloggen met DigiD.

Klaarzetten

Je moet documenten meesturen met de aanvraag. Deze documenten kan je in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

  • beschikking DUO studiefinanciering of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • bewijs van inschrijving van de opleiding
  • als je een stagevergoeding ontvangt vragen wij om bewijsstukken waaruit de hoogte en frequentie van de stagevergoeding blijkt. Dit kunnen bankafschriften of de stageovereenkomst zijn
  • als je een advies hebt waaruit blijkt dat u door jouw ziekte of gebrek niet kan werken 
  • een kopie van =de bankpas of een bankafschrift waaruit blijkt wat je rekeningnummer is en dat het rekeningnummer op jouw naam staat

De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en wordt elk half jaar aangepast. De actuele bedragen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2022 (pdf, 1 mb)