Kindpakket

Doel van het Kindpakket is dat kinderen mee kunnen doen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten. De volgende kosten kunnen worden aangevraagd:

 • Contributie voor vereniging (sport, muziek of cultuur)
 • Sportattributen/kleding
 • Zwemlessen A diploma
 • Schoolactiviteiten
 • Schoolkosten

Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie.

Om in aanmerking te komen voor het kindpakket moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Stede Broec
 • u heeft op het moment van de aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
 • u heeft thuiswonende kinderen tussen de 4 en 18 jaar

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in: Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2022 (pdf, 1 mb)

De vergoeding bedraagt maximaal:

 • Kinderen op basisonderwijs: € 300,00 per kalenderjaar
 • Kinderen op voortgezet onderwijs: € 400,00 per kalenderjaar

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • Inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden).
 • Bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen.
 • Bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.).
 • Meest recente overzicht hypotheekschuld
 • Bewijsstuk schulden
 • Indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren.

Vraag het kindpakket aan