Kindpakket

Doel van het Kindpakket is dat kinderen mee kunnen doen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten. De volgende kosten kunnen worden aangevraagd:

 • Contributie voor vereniging (sport, muziek of cultuur)
 • Sportattributen/kleding
 • Zwemlessen A diploma
 • Schoolactiviteiten
 • Schoolkosten

Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie.

Zie hieronder bij ‘Hoe vraag ik het kindpakket aan?’ welke gegevens u bij de hand moet houden.

Om in aanmerking te komen voor het kindpakket moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Stede Broec
 • u heeft op het moment van de aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
 • u heeft thuiswonende kinderen tussen de 4 en 18 jaar

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in: Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2022 (pdf, 1 mb)

De vergoeding bedraagt maximaal:

 • Kinderen op basisonderwijs: € 300,00 per kalenderjaar
 • Kinderen op voortgezet onderwijs: € 400,00 per kalenderjaar

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • Inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden).
 • Bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen.
 • Bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.).
 • Meest recente overzicht hypotheekschuld
 • Bewijsstuk schulden
 • Indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren.

Vraag het kindpakket aan