Kindpakket

Via het Kindpakket kunt u jaarlijks een bijdrage ontvangen zodat uw kinderen mee kunnen doen aan sport-, sociale- en educatieve activiteiten. De volgende kosten kunnen worden aangevraagd:

 • contributie voor vereniging (sport, muziek of cultuur)
 • sportattributen/kleding
 • zwemlessen A diploma
 • schoolactiviteiten
 • schoolkosten

Zie hieronder bij ‘Hoe vraag ik het kindpakket aan?’ welke gegevens u bij de hand moet houden.

Om in aanmerking te komen voor het kindpakket moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Stede Broec
 • u heeft op het moment van de aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
 • u heeft thuiswonende kinderen tussen de 4 en 18 jaar

 

De vergoeding bedraagt maximaal:

 • Kinderen op basisonderwijs: € 300,00 per kalenderjaar
 • Kinderen op voortgezet onderwijs: € 400,00 per kalenderjaar

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • Inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden).
 • Bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen.
 • Bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.).
 • Meest recente overzicht hypotheekschuld
 • Bewijsstuk schulden
 • Indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren.

Vraag het kindpakket aan

U stuurt een declaratieformulier met een betaalbewijs. De bijzondere bijstand betalen wij dan zo spoedig mogelijk uit. Voorbeeld van een betaalbewijs is een:

 • bon
 • aanschafbewijs met daarop uw naam
 • kopie van uw bankafschrift waaruit uw betaling blijkt
 • een declaratieformulier kunt u ook afhalen bij het gemeentehuis

Komt u niet in aanmerking voor een gemeentelijke regeling? Of is uw bijdrage vanuit de gemeente op? Mogelijk kan Stichting Leergeld u helpen.

Voorwaarden

 • u heeft een kind van 4 tot 18 jaar
 • uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm, of
 • u moet rondkomen van leefgeld, of
 • u zit in een schuldhulpverleningstraject

Aanvragen

Meer informatie leest u op : www.leergeldwestfriesland.nl 

 

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2022 (pdf, 1 mb)