Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen of wijzigen

Bent u lichamelijk beperkt voor minimaal 6 maanden, heeft u geen parkeerplaats op eigen terrein en heeft u een geldige gehandicaptenparkeerkaart? U kunt dan bij de gemeente een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij uw woning of werkplek (werkplek alleen met medisch-specialistverklaring).

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart passagier? Dan komt u alleen in aanmerking wanneer u niet alleen gelaten kunt worden na het uitstappen. Een onafhankelijk medisch specialist, niet zijnde de eigen of andere huisarts moet hiervoor een verklaring verstrekken.

Bij toekenning van een parkeerplaats plaatsen we een gehandicaptenverkeersbord met een onderbord met uw kenteken erop. Ook kunt u kentekenwijzigingen en opheffingen aan ons doorgeven.

Heeft u nog geen gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder? Vraag deze dan eerst aan.

De volgende zaken moet u uploaden bij uw aanvraag:

 • kopie kentekenbewijs (scan of foto)
 • kopie geldig rijbewijs (scan of foto)
 • kopie gehandicaptenparkeerkaart (scan of foto)
 • eventueel schets van de gewenste plaats

U heeft uw DigiD inloggegevens nodig voor het invullen van dit formulier.

 • gehandicaptenparkeerplaats € 452,89
 • wijzigen kentekenbord € 49,10
 • verplaatsing in verband met verhuizing € 343,74
 • DigiD
 • Gehandicaptenparkeerkaart (voor- en achterzijde)
 • Kentekenbewijs van de auto, voorzien van naam en adres
 • Een verklaring van een onafhankelijk specialist, als u in bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart (passagier)
 • Kopie rijbewijs, als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder)
 • Gewenste situatietekening (dit is geen definitieve toewijzing)

Bij aanvraag nieuwe gehandicaptenparkeerplaats wordt het verkeersbord met onderbord na 12 weken geplaatst. Bij aanvraag wijzigen onderbord wordt het onderbord binnen 6 weken vervangen.

 • U hebt een geldige gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart).
 • De auto staat op uw naam.
 • In het geval van een passagierskaart:
  • staat de auto op uw naam of op naam van uw hulpbestuurder, deze is woonachtig op hetzelfde adres als de kaarthouder
  • komt u  alleen in aanmerking wanneer u niet alleen gelaten kunt worden na het uitstappen. Een onafhankelijk medisch specialist, niet zijnde de eigen of andere huisarts moet hiervoor een verklaring verstrekken.
 • Parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming is vaak niet mogelijk, omdat de beschikbare parkeerplaatsen meestal bezet zijn.
 • Als door verkeerskundig onderzoek wordt vastgesteld dat het uit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk is om in de woon- (of werk) omgeving een gehandicaptenparkeerplaats op loopafstand aan te duiden of aan te leggen.
 • Als de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet wordt verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Vraagt uw werkgever een gehandicaptenparkeerplaats voor u aan, dan moet hij aantonen dat de locatie van uw werk in de buurt is van de aangevraagde parkeerplaats. Ook moet de werkgever aantonen dat u bij hem werkt.
 • U beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein.

Een wijziging van het kenteken kunt u doorgeven via dit online formulier.

Maakt u geen gebruik meer van een eigen gehandicaptenparkeerplaats? Geef dit door via onderstaande link:

Stopzetten gehandicaptenparkeerplaats

Bij een verhuizing vraagt u een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aan. 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en GEO-informatie via (0228) 510111