Gratis onafhankelijk advies bij zorg

De gemeente Stede Broec biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben
over zorg. Deze ondersteuning wordt geboden door een onafhankelijke deskundige.

U kunt bij diverse organisaties terecht met vragen over:

  • maatschappelijke ondersteuning
  • (preventieve) zorg
  • jeugdzorg
  • onderwijs
  • welzijn
  • wonen
  • werk en inkomen

Meer informatie leest u in de folder Cliëntondersteuning Stede Broec.

Voor alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en/of hulp nodig hebben bij het aanvragen daarvan. Ook mensen die al zorg en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning. Het is gratis.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt met informatie, advies en het maken van keuzes bij zorg en ondersteuning. Dat kan gaan om hulp om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, voor ouderen maar
ook voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Het kan ook gaan om maatschappelijke opvang of beschermd wonen, verslavingsproblemen of zorg voor een ziek gezinslid.

Voor hulp kunt u terecht bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlenging (SMD).

De SMD geeft hulp of ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van een voorziening. Ook als u het prettig vindt als er iemand meegaat naar de gemeente of een andere instantie kunt u dat aangeven bij de SMD. 

Meer informatie vind u op de website van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. U kunt de SMD ook telefonisch bereiken (0229 – 30 80 01) en/of per e-mail.