Ons Stede Broec

Ons Stede Broec: voor alle inwoners van Stede Broec

Bij Ons Stede Broec kunt u terecht met alle vragen over hulpverlening, welzijn, jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. Hier kijken medewerkers van Ons Stede Broec en de gemeente Stede Broec samen met u naar uw aanvraag van lichte ondersteuning tot het inschakelen van meer of zwaardere zorg en hulpmiddelen. Deze samenwerking zorgt voor een betere afstemming van hulp of ondersteuning die past bij uw vraag. Ook kijken we wie de beste partij is om u te helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met Ons Stede Broec.

Contactgegevens Ons Stede Broec

De contactgegevens en openingstijden vindt u op Ons Stede Broec. Ons Stede Broec is (ook telefonisch) geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0228 – 511 528.