Zorgen om een ander, sociale meldpunten

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving die niet goed voor zichzelf of voor zijn of haar familie zorgt? Heeft die persoon bijvoorbeeld ernstige problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement en/of vervuiling?

Een gesprek kan soms duidelijk maken of uw gevoel klopt. Dit kan (een deel van) uw zorgen wegnemen of juist bevestigen. Misschien kunt u op een eenvoudige manier helpen. Praat dus met de buren of familie van de persoon of het gezin waar u zich zorgen over maakt. Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat te doen bij spoed?

  • Bel 112 als elke seconde telt
  • Bel 0900-8844 bij geen spoed, wél politie.

In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie, meld het altijd. 

Wilt u melden dat er iets niet goed gaat in de openbare ruimte? Zoals een kapotte lantaarnpaal, een kuil in de weg of gedumpt afval? Meld het dan via Fixi.

Sociale meldpunten

U kunt terecht bij een van de onderstaande meldpunten en organisaties.

Slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen bij Veilig Thuis terecht voor deskundige hulp en advies via 0800-2000.

Maakt u zich zorgen over iemand die sociaal kwetsbaar is? Dan kunt u terecht bij Meldpunt Vangnet & Advies (OGGZ). Dit meldpunt zorgt dat degene over wie een melding wordt gedaan, zo snel mogelijk de juiste zorg en/of ondersteuning krijgt. Meldpunt Vangnet & Advies is onderdeel van GGD Hollands Noorden. 

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) wordt ook wel ‘Bemoeizorg’ genoemd.
Na een melding probeert men in contact te komen met de persoon en passende hulpverlening aan te bieden.

Heeft u een ernstige klacht of melding over de Wmo-hulp die u ontvangt?
Voor reguliere klachten kunt u contact opnemen met de aanbieder van uw hulp. U kunt uw klacht ook telefonisch aan de gemeente doorgeven via: 0228-354 100. 

Bent u een aanbieder of begeleider in Westfriesland en biedt u ondersteuning op basis van de Wmo? Dan bent u wettelijk verplicht om na een calamiteit of geweldsincident een melding te doen. Dit doet u binnen drie dagen bij de regionale toezichthouder Wmo. Neem ook bij vragen of twijfel contact op met de toezichthouder.

Melding bij toezichthouder (zorginregiowestfriesland.nl)

Op de website van Meldknop.nl vindt u informatie over en hulp bij internetproblemen.

Bijvoorbeeld over pesten of lastiggevallen worden via sociale media. Maar ook sexting en webcammen, chantage, grooming, internetoplichting, identiteitsfraude, phishing, nep (modellen)bureau, foto- en videomisbruik.

Via 0800-7000 kunt u anoniem informatie geven over geweld, overvallen, brandstichting, radicalisering, wapen- of mensenhandel, hennepteelt en andere drugscriminaliteit. U leest meer over anoniem melden op de website van Meld Misdaad Anoniem.

Heeft u ernstige overlast van uw buren? Praten heeft u al geprobeerd, maar de overlast stopt niet. Dan kunt u terecht bij Problemen met je buren om u aan te melden voor Buurtbemiddeling.