Vergoeding zorgkosten

Heeft u hoge zorgkosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo.

Meer informatie

 • uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm
 • u ontvangt geen tegemoetkoming arbeidsongeschikten vanuit het UWV
 • u moet in het kalenderjaar van de aanvraag ook aan één van de volgende voorwaarde voldoen:
  • betaalt een Wmo of Wlz bijdrage; of
  • heeft de afgelopen twee jaar het volledig eigen risico van de zorgverzekering betaald; of
  • uw inkomen is hoger dan 120% maar daalt door uw hoge zorgkosten onder de 120% van de bijstandsnorm

De vergoeding bedraagt  € 250,- per kalenderjaar. 

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.)
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden
 • indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren

U kunt de vergoeding aanvragen door het online aanvraagformulier in te vullen. 

 

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de gemeente.