Verklaring omtrent gedrag bij aanvraag PGB

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is nodig voor het verkrijgen van persoonsgebonden budget (PGB).

 • ook voor meerderjarigen die inwonen bij uw zorgverlener (bijvoorbeeld logeeropvang)
 • uw toekomstige zorg- of dienstverlener mag geen strafbare feiten op zijn/haar naam hebben staan

Als het PGB besteed wordt bij een bedrijf waarvan de werknemers geacht worden al een VOG te hebben, dan hoeft er geen aparte VOG aangevraagd te worden.

Bij de aanvraag van een PGB wordt u gevraagd om een verklaring omtrent gedrag (VOG) van uw zorgverleners. Een VOG moet ook ingeleverd worden van overige meerderjarige personen die in dezelfde woning wonen als uw zorgverlener op het moment dat de zorg bij de zorgverlener thuis wordt gegeven (denk hierbij bijvoorbeeld aan logeeropvang).

Wij vragen u om een VOG, omdat het belangrijk is dat de zorg wordt ingekocht bij betrouwbare hulpverleners. Zeker als het gaat om jeugdigen of jongeren moet de veiligheid voorop staan.

Een VOG wordt slechts verleend als blijkt dat de toekomstige zorg-/dienstverlener geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan. Heeft hij wel een strafblad, dan wordt bij afgifte beoordeeld of het strafbare gedrag uit het verleden van betekenis is voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Gaat iemand bijvoorbeeld met kinderen werken, dan is een veroordeling in verband met pedofiel gedrag aanleiding om die persoon niet aan te nemen.

 • download het aanvraagformulier “Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen”.
 • u geeft uw zorg-/dienstverlener het hele formulier
 • de zorg-/dienstverlener vult de gegevens in
 • de zorg-/dienstverlener levert het hele formulier in bij de afdeling burgerzaken / publieksbalie van zijn woongemeente
 • een VOG kost € 41,35 te betalen bij inlevering van het aanvraagformulier
 • de aanvrager (uw zorgverlener) betaalt de kosten
 • de gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar het COVOG
 • binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen
 • de aanvrager ontvangt deze beslissing per post
 • het originele exemplaar toont u bij de aanvraag voor een PGB. De gemeente kan er dan een kopie van maken

Het formulier moet (gedeeltelijk) worden ingevuld door de zorgverlener:

 • onder “gegevens organisatie” 2.1 vult de aanvrager (zorgverlener) bij “naam”, ‘gemeente Stede Broec’ in
 • naam vertegenwoordiger en adresgegevens wordt niet ingevuld
 • onder “Doel van de aanvraag” 2.2 vult de aanvrager (zorgverlener) in: Overig: Met de volgende omschrijving: Zorg PGB cliënten
 • onder “Specifiek screeningsprofiel” 2.3 kruist de aanvrager (zorgverlener) nummer 45 aan
 • het formulier wordt niet ondertekend door de gemeente

De zorg-/dienstverlener levert het hele formulier in bij de balie van het gemeentehuis. De aanvraag kost € 41,35.