Hulp voor ouders en opvoeders

Heeft u of uw kind hulp nodig op het gebied van opvoeding en opgroeien? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met Ons Stede Broec. Samen met een maatschappelijk dienstverlener gaat u op zoek naar de meest passende hulp.  

Er wordt gekeken op welke manier er eventueel hulp kan worden ingezet. Dit kan hulp zijn vanuit uw eigen huishouden (eigen kracht), uit uw netwerk, een voorliggende of algemene voorziening (zoals inzet door het wijkteam van Ons Stede Broec) of via een maatwerkvoorziening vanuit de gemeente. 

Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord

De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die direct deskundige hulp of zorg nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (088) 777 888 7

Handige websites waar u veel informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien:

Recht op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon hebben:

  • (pleeg)kinderen
  • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Waar is het AKJ voor?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam.