Individuele studietoeslag

Bent u student en kunt u door een medische beperking structureel niet bijverdienen naast uw studie? Misschien kunt u dan een studietoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage om u te ondersteunen, zodat u uw studie af kunt ronden.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over de voorwaarden. Aanvragen kan via het online aanvraagformulier.

  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van het verblijfsdocument
  • u woont in de gemeente Stede Broec
  • u heeft recht op een studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of u heeft recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • u kunt als rechtstreeks gevolg van uw ziekte of gebrek structureel niet werken naast uw studie

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met de aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier toevoegen. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

  • beschikking DUO studiefinanciering of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • bewijs van inschrijving van de opleiding
  • als u een stagevergoeding ontvangt vragen wij om bewijsstukken waaruit de hoogte en frequentie van de stagevergoeding blijkt. Dit kunnen bankafschriften of de stageovereenkomst zijn
  • als u een advies hebt waaruit blijkt dat u door uw ziekte of gebrek niet kan werken 
  • een kopie van de bankpas of een bankafschrift waaruit blijkt wat uw rekeningnummer is en dat het rekeningnummer op uw naam staat

De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en wordt elk half jaar aangepast. De actuele bedragen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2022 (pdf, 1 mb)