Identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, spoedaanvraag, kwijt of gestolen

Maatregelen Corona Virus: In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is het gemeentehuis tot nadere orde alléén open op afspraak voor dringende vragen. U kunt via het speciale nummer telefonisch contact opnemen via 140228

 • persoonlijk aanvragen aan de balie, geldt ook voor kinderen
 • 1 officiële kleurenpasfoto meenemen
 • al uw reisdocumenten (inclusief Nederlandse identiteitskaart) meenemen bij de aanvraag, ook als ze niet meer geldig zijn
 • betalen bij aanvraag, pin of contant
 • schriftelijke toestemming nodig van alle personen die gezag hebben voor kinderen tot 12  jaar
 • na 5 werkdagen persoonlijk afhalen zonder afspraak of laten bezorgen
 • aanvragen in de gemeente waar u woont
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit

Openingstijden

Voor kinderen

Zolang uw kind nog geen 18 jaar is, moeten ouders/gezaghouders toestemming geven voor het aanvragen van een paspoort. Voor aanvraag van een identiteitskaart geldt een leeftijd van 12 jaar.

Bij het aanvragen en ophalen van hun paspoort of identiteitskaart, moeten kinderen altijd mee. Daarnaast moet u het volgende meenemen bij de aanvraag:

 • een vooraf door de ouders/gezaghouders ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier reisdocument (alleen als u beide op hetzelfde adres woont). Op 1 formulier kunnen meerdere kinderen worden vermeld
 • geldig identiteitsbewijs van beide ouders/gezaghouders van het kind (geen kopie)
 • alle reisdocumenten die op naam van het kind staan, ook als deze zijn verlopen
 • een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen
 • pinpas of contant geld voor de betaling

Ouders/gezaghouders wonen niet op hetzelfde adres:
Wonen ouders/gezaghouders niet op hetzelfde adres, dan voldoet een vooraf  ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier reisdocument niet. In dit geval moeten ouders of gezaghouders (samen of los van elkaar) persoonlijk toestemming geven op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. U kunt toestemming geven op het gemeentehuis in uw eigen woonplaats, of in de woonplaats van uw kind.

pdf Toestemmingsformulier afgifte reisdocument (PDF, 198.73 KB)Bestand voorlezen

Meer weten

Geldigheid identiteitskaart

 • personen tot 18 jaar ontvangen een identiteitskaart die 5 jaar geldig is
 • personen vanaf 18 jaar ontvangen een identiteitskaart die 10 jaar geldig is

Spoedaanvraag identiteitskaart

Heeft u snel een identiteitskaart nodig dan doet u een spoedaanvraag. Vraagt u de identiteitskaart voor 14.00 uur aan dan is deze de volgende werkdag om 09.00 uur klaar. Er zijn extra kosten aan verbonden.

U kunt de identiteitskaart de volgende werkdag persoonlijk afhalen. Heeft u uw oude paspoort of identiteitskaart niet meer, dan is een spoedaanvraag niet altijd mogelijk. 


Kwijt of gestolen

Zie: Diefstal, vermissing, (vermoeden van) fraude


Reizen met kinderen en grenscontrole

Sommige landen eisen voor het minderjarige kind een schriftelijke toestemming van alle personen (meestal beide ouders) die het gezag hebben.
U kunt vooral met deze controles te maken krijgen bij kinderen die:

 • alleen reizen
 • met één ouder reizen (zeker als de ouder een andere achternaam heeft)
 • met andere personen dan de ouder(s) reizen

Zie ook:

Eisen aan de pasfoto

De pasfoto op uw identiteitskaart moet aan bepaalde eisen voldoen

Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart

Kosten

 • alle kosten moeten bij de aanvraag betaald worden (pin of contant)
 • de aanvraag van een identiteitskaart en het ophalen moet persoonlijk  gedaan worden (dit geldt ook voor kinderen)
identiteitskaart volwassen boven 18 jaar (10 jaar geldig) € 58,30
identiteitskaart kinderen t/m 17 jaar  (5 jaar geldig) € 30,70
spoedaanvraag identiteitskaart volwassenen boven 18 jaar (10 jaar geldig)
€ 58,30 + € 49,85
€ 108,15
spoedaanvraag identiteitskaart kinderen t/m 17 jaar (5 jaar geldig)
€ 30,70 + € 49,85
€ 80,55
bezorgen € 13,00
bezorgen extra reisdocumenten of rijbewijs, tegelijkertijd, zelfde adres, per stuk €   3,10