Sportlandschap Middengebied Stede Broec Zuidwest

De gemeente Stede Broec heeft het plan het Middengebied in Stede Broec Zuidwest te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan.

De gemeente Stede Broec heeft het plan het Middengebied in Stede Broec Zuidwest te anders in te richten. Het gaat om het gebied tussen de Voetakkers, Wijzend en de Raadhuislaan in de omgeving van het sportcomplex van Zouaven en SAV en sporthal en zwembad De Kloet.

Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest

De gemeenteraad heeft in 2017 voor het Middengebied de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest vastgesteld. Daarin staat de ambitie het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’.

Uw mening

Wij vinden het belangrijk sportverenigingen, belangenorganisaties en bewoners bij de ontwikkeling te betrekken. Samen kijken we welke kansen er zijn om dit gebied te ontwikkelen tot een sport- en recreatielandschap. Met alle inbreng kunnen we tot een goede invulling van het gebied komen.

We hebben 4 scenario’s opgesteld. We willen graag weten wat u daarvan vindt. Heeft u ideeën, suggesties of aandachtpunten voor de ontwikkeling van een sport- en recreatielandschap? Geef dan vanaf woensdag 3 augustus, maar uiterlijk voor 4 september 2022 uw reactie op samen.stedebroec.nl.