Sportlandschap Middengebied Stede Broec Zuidwest

De gemeente Stede Broec heeft het plan het Middengebied in Stede Broec Zuidwest te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan.

De gemeente Stede Broec heeft het plan het Middengebied in Stede Broec Zuidwest te anders in te richten. Het gaat om het gebied tussen de Voetakkers, Wijzend en de Raadhuislaan in de omgeving van het sportcomplex van Zouaven en SAV en sporthal en zwembad De Kloet.

Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest

De gemeenteraad heeft in 2017 voor het Middengebied de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest vastgesteld. Daarin staat de ambitie het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’.

Scenario’s

Wij vinden het belangrijk sportverenigingen, belangenorganisaties en bewoners bij de ontwikkeling te betrekken. Met verschillende partijen hebben we de kansen voor het gebied bekeken. Vervolgens vertaalden we de kansen in 4 scenario’s die we bespraken met de direct betrokken verenigingen en belanghebbenden.

Samen met inwoners

Inwoners konden tot en met 4 september reageren op de scenario’s via de website samen.stedebroec.nl. Alle reacties van verenigingen, inwoners en belanghebbenden hebben we verzameld en betrokken bij het maken van een ontwerp voor het voorkeursscenario.

Inwoners Stede Broec kijken naar een presentatie van de plannen
Op 26 september spraken we met bewoners over het voorkeursplan voor een sportlandschap in Stede Broec.

Tot en met 11 oktober kunt u online reageren op het plan via samen.stedebroec.nl.