Sportlandschap middengebied Stede Broec Zuidwest

De gemeente Stede Broec wil het middengebied in Stede Broec Zuidwest ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan.

De gemeente Stede Broec wil het middengebied in Stede Broec Zuidwest anders inrichten. Het gaat om het gebied tussen de Voetakkers, Wijzend en de Raadhuislaan in de omgeving van het sportcomplex van Zouaven en SAV en sporthal en zwembad De Kloet.

Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest

De gemeenteraad heeft in 2017 voor het middengebied de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest vastgesteld. Daarin staat de ambitie het middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’.

Scenario’s

Wij vinden het belangrijk sportverenigingen, belangenorganisaties en bewoners bij de ontwikkeling te betrekken. Met verschillende partijen hebben we de kansen voor het gebied bekeken. Vervolgens vertaalden we de kansen in 4 scenario’s die we bespraken met de direct betrokken verenigingen en belanghebbenden.

Samen met inwoners

Inwoners hebben meegdacht over de voorkeursscenario’s en is vertaald in een masterplan. Daarin staan de kaders en een grove schets van hoe het sportlandschap er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het masterplan kunt u inzien op Samen Stede Broec. De volgende stap is het maken van een bestemmingsplan. We verwachten dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in 2024 vaststelt.

Inwoners Stede Broec kijken naar een presentatie van de plannen
Op 26 september spraken we met bewoners over het voorkeursplan voor een sportlandschap in Stede Broec.