Belastingen

Hier vindt u alle informatie over gemeentelijke belastingen, onroerendezaakbelasting (OZB en WOZ), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting. Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is: IBAN: NL46 BNGH 0285 0336 38