Belastingen

Maatregelen Corona Virus: In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is het gemeentehuis tot nadere orde alléén open op afspraak voor dringende vragen. U kunt via het speciale nummer telefonisch contact opnemen via 140228

Hier vindt u alle informatie over gemeentelijke belastingen, onroerendezaakbelasting (OZB en WOZ), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting. Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is: IBAN: NL46 BNGH 0285 0336 38