Het college uitvoeringsprogramma: van ambities naar concrete acties

In het coalitieakkoord ‘Samenwerken, Samen Leven en Samen Ontwikkelen’ staat wat de coalitiepartijen de komende vier jaar willen bereiken in Stede Broec. Het college van B en W vertaalde dit naar een college uitvoeringsprogramma (CUP) met concrete doelen en acties. Het CUP is verdeeld in drie domeinen Bestuur en Dienstverlening, Ruimte, Samenleving. Per domein is uitgewerkt wat we dit eerste jaar van deze bestuursperiode gaan doen, hoe we dat gaan doen en wat het gaat kosten.

Burgemeester Ronald Wortelboer: ‘Investeren in extra toezicht’

burgemeester Ronald Wortelboer
Ronald Wortelboer

Veiligheid en toezicht zijn belangrijk. Maar het is meer. Het gaat ook om dienstverlening. Heel concreet; als inwoners melden dat er zaken niet in orde zijn of als ergens overlast ervaren wordt, dan moet er iets gebeuren. Daarom investeren we nu extra in toezicht. Zodat, als er overlast gemeld wordt, de Boa’s voldoende tijd hebben om langs te gaan. Om te helpen, om aan te spreken en om op te treden, indien nodig.

Een tweede belangrijk speerpunt is cybercrime. Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale misdaad. Oplichters worden steeds slimmer en er is vaak schaamte bij slachtoffers. We investeren onder meer in voorlichting over de gevaren van cybercrime en hoe je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt. Tenslotte gaan we verder met onze aanpak tegen ondermijning. Het gaat om de aanpak van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting of de drugsproductie en bijvoorbeeld witwassen van illegaal verkregen geld.

Wethouder Martien Krijger: ‘Integraal kind-centrum met buurtfunctie’

wethouder Martien Krijger
Martien Krijger

De staat van de schoolgebouwen binnen de gemeente heeft aandacht nodig. We stellen een integraal huisvestingsplan op en brengen het onderhoud in een meerjarig plan van aanpak in kaart. We starten met aanpak van de Molenwiek/Wendel. We denken daarvoor aan nieuwbouw met een integraal kind-centrum (IKC): een nieuw schoolconcept in Stede Broec. Het IKC biedt naast de schoolfunctie ook laagdrempelige zorg rond het kind. De gedachte is dat het IKC ook een soort buurtfunctie zou kunnen vervullen en daarmee een oppepper is voor de buurt van plan-Zuid.

We zijn trots op wat Ons Stede Broec doet voor ons. We willen de samenwerking met de zorgorganisaties en Woonschakel nog verder optimaliseren. Zo bieden we onze inwoners de beste zorg en een goede leefomgeving. Samenhang in onze gemeenschap is belangrijk. Dat kunnen we als gemeente niet alleen bereiken. Daarvoor hebben we de inzet nodig van u allen, jong, oud, U: de inwoners van Stede Broec!

Wethouder Thijs Visser: ‘Samen de inrichting van wegen verbeteren’

wethouder Thijs Visser
Thijs Visser

Financieel staat Stede Broec er de komende jaren goed voor. Onzekerheden zijn er altijd, maar er is ook ruimte om te investeren in het verbeteren van onze openbare ruimte en de dienstverlening aan onze inwoners.

Zo beginnen we in 2023 met de uitvoering van het verkeersplan. Werd voorheen bij groot onderhoud alleen de bestaande inrichting vervangen, nu gaan we de inrichting van onze wegen en straten ook echt verbeteren. Zo kunnen we de veiligheid verhogen en de snelheid van het verkeer verminderen. Dat doen we graag samen met u. Uw wensen en suggesties zijn belangrijk. Het is uiteindelijk uw straat en u moet zich er thuis in voelen!

We gaan ook stappen makken op het gebied van duurzaamheid. Onze eerste prioriteit is heldere kaders scheppen voor duurzame opwek van energie. Zo weten bedrijven en huishoudens waar ze aan toe zijn en kunnen aan de slag met duurzame opwek. Door de hoge energieprijzen zijn investeringen in duurzame energie nog nooit zo rendabel geweest. Als gemeente moeten wij inwoners en ondernemers faciliteren om te verduurzamen. 

Wethouder Nico Slagter: ‘Wijkavonden om samen de buitenruimte te verbeteren’

wethouder Nico Slagter
Nico Slagter

We gaan deze periode veel woningbouwplannen oppakken. Denk aan Florapark, Groot/Vriend, Molensloot zuid en het centrum.  En wat betreft het onderhoud van de buitenruimte, valt er nog veel te verbeteren. We verdelen Stede Broec in 4 wijken. Per wijk organiseren we een wijkavond waarbij wij van u willen horen hoe wij met elkaar Stede Broec mooier kunnen maken. Daar hebben wij ook uw inzet voor nodig.

De bedrijven zullen de komende jaren behoorlijk in duurzaamheid moeten investeren. Daar willen wij ze in begeleiden. Onze bedrijventerreinen zijn zo goed als vol, daarom gaan we opzoek naar een nieuwe locatie. Qua toerisme en recreatie zien wij mogelijkheden voor uitbreiding. Op het gebied van sport blijven wij investeren. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor het leggen van sociale contacten. Kortom: met uw en onze inzet gaan wij Stede Broec nog mooier maken.