College Uitvoeringsprogramma

De coalitiepartijen ODS, CDA en VVD (samen goed voor 14 van de 19 zetels in de raad) presenteerden op 9 mei 2022 hun coalitieakkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Alle politieke partijen krijgen de ruimte om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het is de bedoeling om op basis van deze input een raadsprogramma op te stellen. Dit vormt het uitgangpunt voor het college uitvoeringsprogramma (CUP). Bij deze verdere uitwerkingen komen de prioritering en financiële doorrekening aan de orde. Zodra het CUP gereed is wordt het hier gepubliceerd.

Het coalitieakkoord staat op de pagina Wat doet de gemeenteraad?