Samenstelling College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Stede Broec. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Stede Broec bestaat uit de burgemeester en 2 wethouders. In Stede Broec zijn 6 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Collegeleden

Ronald Wortelboer

Burgemeester

Lydia Groot

Wethouder Open en Duidelijk Stede Broec

Nico Slagter

Wethouder CDA

Gemeentesecretaris

Astrid Huisman

Gemeentesecretaris

Overzicht vergoedingen 2020

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties. Naast de onkostenvergoeding kunnen ze bepaalde kosten declareren.

Declaraties burgemeester en wethouders van gemeente Stede Broec in 2020:

BestuurderDienstreizenOpenbaar vervoerReis- en verblijfskostenMaaltijd-vergoedingParkeerkostenTotaal
R.A.P. Wortelboer€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
A.A.C. Groot € 311,26€ 62,70€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 373,96
B.S. Nootebos€ 207,03€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 207,03
N.C.P. Slagter€ 472,31€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 472,31