Samenstelling College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Stede Broec. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Stede Broec bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. In Stede Broec zijn 8 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Nico Slagter, Astrid Huisman (gemeentesecretaris), Ronald Wortelboer, Martien Krijger en Thijs Visser.

Martien Krijger heeft per 29 september 2023 afscheid genomen als wethouder van de gemeente Stede Broec. Op 21 december is Philippe van Ham beëdigd als wethouder.

Collegeleden

Ronald Wortelboer

Burgemeester

Nico Slagter

Wethouder en 2e locoburgemeester CDA

Thijs Visser

Wethouder en 1e locoburgemeester Open en Duidelijk Stede Broec

Philippe van Ham

Wethouder en 3e locoburgemeester VVD

Gemeentesecretaris

Astrid Huisman

Gemeentesecretaris

Overzicht vergoedingen 2021

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties. Naast de onkostenvergoeding kunnen ze bepaalde kosten declareren.

Declaraties burgemeester en wethouders van gemeente Stede Broec in 2021:

BestuurderDienstreizenOpenbaar vervoerReis- en verblijfskostenMaaltijd-vergoedingParkeerkostenTotaal
R.A.P. Wortelboer€ 25,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
A.A.C. Groot € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 373,96
B.S. Nootebos€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 207,03
N.C.P. Slagter€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 472,31
* Wethouder B.S. Nootebos was in 2021 wethouder tot 1 december 2021