Samenstelling College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Stede Broec. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Stede Broec bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. In Stede Broec zijn 8 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Nico Slagter, Astrid Huisman (gemeentesecretaris), Ronald Wortelboer, Philippe van Ham en Thijs Visser.

Collegeleden

Ronald Wortelboer

Burgemeester

Nico Slagter

Wethouder en 2e locoburgemeester CDA

Thijs Visser

Wethouder en 1e locoburgemeester Open en Duidelijk Stede Broec

Philippe van Ham

Wethouder en 3e locoburgemeester VVD

Gemeentesecretaris

Astrid Huisman

Gemeentesecretaris

Overzicht vergoedingen 2023

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een onkostenvergoeding. Uit deze vergoeding moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en individuele consumpties. Naast de onkostenvergoeding kunnen ze bepaalde kosten declareren.

Declaraties burgemeester en wethouders van gemeente Stede Broec in 2023:

BestuurderDienstreizenOpenbaar vervoerReis- en verblijfskostenMaaltijd-vergoedingParkeerkostenTotaal
R.A.P. Wortelboer€ 680,14€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 680,14
P.A.C. van Ham*€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
M. Krijger**€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
N.C.P. Slagter€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
M.G.T. Visser€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

Ambtstoelage per maand in 2023 burgemeester van gemeente Stede Broec

BurgemeesterAmbtstoelage
R.A.P. Wortelboer€ 427,80

Onkostenvergoeding per maand in 2023 wethouders van gemeente Stede Broec

WethouderOnkostenvergoeding
P.A.C. van Ham€ 393,58 (naar rato)*
M. Krijger€ 393,58 (naar rato)**
N.C.P. Slagter€ 393,58
M.G.T. Visser€ 393,58
* P.A.C. van Ham was in 2023 wethouder vanaf 21 december 2023
** M. Krijger was in 2023 wethouder tot 29 september 2023