Subsidie verduurzamen maatschappelijke gebouwen

Bent u eigenaar van een gebouw met een maatschappelijke bestemming in de gemeente Stede Broec? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw gebouw. Niet-gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke bestemming zijn bijvoorbeeld dorpshuizen of verenigingsgebouwen.

U kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die beschreven staan in de subsidieregeling ‘Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec’. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak of de muren, of het kopen van een warmtepomp of zonnepanelen.

De subsidie bedraagt 50 procent van de ingediende begroting tot een maximum van € 25.000,-.

Uw subsidieaanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het pand zoals vermeld in het Kadaster
 • de vergunning (indien nodig) moet verleend zijn vóórdat u de subsidie aanvraagt
 • de werkzaamheden mogen nog niet gestart zijn
 • de subsidie voor één of meerdere maatregelen kan eens per tien jaar worden aangevraagd
 • de maatregelen moeten energie besparen. U kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen genoemd in de subsidieregeling. Deze aanpassingen moeten voldoen aan de gestelde criteria

Er zijn criteria opgesteld waaraan de maatregelen moeten voldoen. De criteria staan in het aanvraagformulier. Wij adviseren u het aanvraagformulier aan uw aannemer of installateur voor te leggen.


Let op: Voor sommige maatregelen kan een vergunning nodig zijn.


 

Bij het indienen van een aanvraag heeft u de volgende documenten digitaal nodig:

 • een zo volledig mogelijk ingevuld aanvraagformulier energiesubsidie
 • een kopie van recente offerte(s) van aannemer/installateur/leverancier voor de aanpassingen, producten of verbouwing
 • de laatste WOZ-beschikking van het gebouw waarvoor u de lening wilt aanvragen
 • indien van toepassing: een kopie van de omgevingsvergunning

Uw aanvraag gaat op de volgende manier:

 1. U dient een verzoek in door het online aanvraagformulier in te vullen.
 2. Als uw verzoek is ingediend, toetst de gemeente of u in aanmerking komt voor de subsidie. De voorwaarden en criteria vindt u in de subsidieregeling.

U krijgt binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw aanvraag. Binnen acht weken krijgt u te horen of uw subsidieaanvraag wordt toegekend. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente.

Heeft u vragen over een lopende aanvraag? Of wilt u meer informatie over de voorwaarden van de gemeente? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene nummer 140228.